Συνέντευξη Startup.gr: Νικόλαος Τσονιώτης, Αλέξανδρος Μπινόπουλος


Δημοσίευση : 2014-05-15

Η Contests4Causes απευθύνεται στο κοινό, στις τοπικές επιχειρήσεις και στα Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα /Οργανισμούς.

Η βασική ιδέα ήταν η δημιουργία μιας mobile πλατφόρμας μέσω της οποία οι χρήστες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται και να συμμετάσχουν ανά πάσα ώρα σε διαγωνισμούς κάθε κατηγορίας για ένα ένα μικρό αντίτιμο, οι επιχειρήσεις θα προβάλουν το κοινωνικό τους προφίλ μέσω δωροθεσίας και φυσικά όλος αυτός ο κύκλος θα κλείνει με την από κοινού στήριξη αναγκών της κοινωνίας μας.

Η χρήση μιας διαδικασίας όπως είναι οι διαγωνισμοί εντάσσεται μέσα στα πλαίσια μετατροπής κοινών διαδικασιών σε όχημα χρηματοδότησης στόχων Μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών. Έτσι δίνουμε βαρύτητα στον πολλαπλασιαστικό παράγοντα συμμετοχής και του μη ευαισθητοποιημένου κοινού, στοχεύοντας σε συνεχή και σοβαρή χρηματοδότηση φιλανθρωπικών στόχων.

Μέχρι στιγμής στις προσπάθειές μας έχουν ενταχθεί Το Χαμόγελο του Παιδιού, τα Παιδικά Χωριά ΣΟΣ, η Γραμμή Ζωής (Silver Alert), το δίκτυο ΠΡΑΞΙΣ και αναμένουμε το δίκτυο Μεσόγειος SOS και το Ελληνικό παράρτημα της UNICEF το οποίο πρόσφατα έλαβε και άδεια από τα κεντρικά του οργανισμού στη Γενεύη. 

Παράλληλα αρκετές επιχειρήσεις έχουν δωροθετήσει τους διαγωνισμούς μας όπως εστιατόρια, bar, εκδοτικοί οίκοι και άλλοι με τελευταία τα STER Cinemas και συνεχίζουμε. 

Δεν είμαστε στην πρώτη νιότη πλέον άρα η απόφαση για μια νέα αρχή και την ίδρυση μιας startup εταιρίας δεν είναι μια επιπόλαια κίνηση. Αν λόγω ηλικίας λοιπόν και επαγγελματικής εμπειρίας μπορούμε να δώσουμε μια συμβουλή, είναι ότι οι καλές ιδέες πρέπει να στηρίζονται. Παρ' όλ' αυτά μια επιχειρηματική προσπάθεια απαιτεί αρκετή μελέτη, προσοχή στις λεπτομέρειες, ανοικτό μυαλό, υπομονή και επιμονή. Αλλά πιο σημαντικό είναι να ξεπεράσει κανείς τον εσωστρεφή εαυτό του και να ζητήσει βοήθεια και υποστήριξη, δυο πράγματα που η startup σκηνή διεθνώς αλλά και στη χώρα μας ευτυχώς προάγει και πραγματοποιεί.

Αλέξανδρος Μπινόπουλος

Alexandros Binopoulos is an experienced professional with more than 15 years as a software developer,project manager and business owner. Since 2008 he is the founder of TopCreations, a software company focused in delivering mobile b2c and b2b solutions.

In the last 4 years he has developed and helped build services on various sectors:

 • mobile publishing
 • health industry solutions, both for professionals and for end users
 • real time interactive experiences : voting systems, scalable b2c communication systems
 • educational content: interactive books, preschool apps
 • interactive software using wii, kinect technologies
 • augmented reality apps

Since September 2013 he is the cofounder of Contests4Causes, a contests’ based mobile platform for:

 • People that want to support causes and/or participate in contests for prizes
 • Businesses or Public Figures (aka Sponsors) that want to create brand awareness and uplift their social profile
 • Causes that need monetary support to fulfill their objectives

Alexandros’ main goal is to help change people’s quality of life with the use of technology. He believes that Contests4Causes has such a potential using a combination of micro-fundraising and social responsibility.

Νικόλαος Τσονιώτης

Nikolaos Tsoniotis was a Telecommunication Systems R&D Engineer for more than a decade. He has a solid background in the field of microwavesystemdesign as well as Wireless networking. His interest in diverse aspects of his discipline led him to a supervisor position dealing with system verification and conducting high profile field trials as well as supportinginternational TELCO customers.

An entrepreneurial spirit by nature he has also participated in the concept,development and roll-out of online ventures. This allowed him to gain betterunderstanding of project management, business and sales planning on an international level, as well as a widened perspective on online marketing and social networks.

In May 2011 he co-founds ENISTEC focusing on energy saving products and solutions for the B2B and B2C sectors.

In September 2013 he co-foundsContests4Causes, a contests’ based mobile platform for:

 • People that want to support causes and/or participate in contests for prizes
 • Businesses or Public Figures (aka Sponsors) that want to create brand awareness and uplift their social profile
 • Causes that need monetary support to fulfill their objectives

Nikolaos’ entrepreneurial efforts are based on the premises of being part of the solution and not the problem. His engineering background strengthens his belief that science should have a key role to all men's happiness

comments powered by Disqus

Plotagraph

Animate your static photographs in an intuitive way
23-07-2017 - 10:48
δείτε περισσότερα

WOVER

An intelligent personal emergency platform
23-07-2017 - 10:40
δείτε περισσότερα

Secret So Far

A simple platform to anonymously share your secrets.
23-07-2017 - 10:18
δείτε περισσότερα

Zapsnap

Temporary peer to peer screenshot sharing in your browser
23-07-2017 - 10:13
δείτε περισσότερα

Emoji Pool Floaties

Float on an emoji this summer
23-07-2017 - 10:09
δείτε περισσότερα

pokemon-font v1.8.0

Monospaced, 500+ characters, UTF-8 extended, GAMEBOY font!
22-07-2017 - 13:53
δείτε περισσότερα

AURORA

A smart home speaker with style and class.
22-07-2017 - 13:18
δείτε περισσότερα

Noonee

The Chairless Chair enables ergonomic workplace design
22-07-2017 - 13:17
δείτε περισσότερα

Dear RED

A psychology game based on choices with pixel art graphics.
22-07-2017 - 13:16
δείτε περισσότερα

Jauntin

AI backed on-demand mobile travel insurance
22-07-2017 - 13:16
δείτε περισσότερα