Yourtranslator - Αλίκη Αναγνώστη, Μαρίνα Σπανού, Ντίνα Τυροβολά

Το μόνο δύσκολο είναι η απόφαση και, ύστερα, το κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στο επόμενο. Κάντε σχέδια και εκμεταλλευτείτε τις νέες τεχνολογίες.


Δημοσίευση : 2013-06-17

Η ιστορία μας ξεκίνησε το 2003 όταν συναντηθήκαμε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τις σπουδές μας: Μετάφραση και Διερμηνεία. Ακολουθήσαμε παράλληλους δρόμους μεταπτυχιακών (η Αλίκη Κινεζικά σε Σκωτία και Κίνα, η Μαρίνα Τουρκικά σε Τουρκία και Ολλανδία και η Ντίνα Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιά) και αφού αποκτήσαμε κάποια εργασιακή εμπειρία, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι δικό μας, παρακάμπτοντας τους δικούς μας «μεσάζοντες», τα μεταφραστικά γραφεία.

Έτσι, γεννήθηκε το yourtranslator.gr, μια υπηρεσία μεταφράσεων αποκλειστικά σε ηλεκτρονική βάση, η οποία καλύπτει τις περισσότερες ευρωπαϊκές και ασιατικές γλώσσες. Επιθυμία μας, η απλοποίηση των διαδικασιών, η άμεση επικοινωνία με τον πελάτη, η υψηλή ποιότητα και εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.

Πρώτα έρχεται η αγάπη για τη γλώσσα και τον πολιτισμό (και τα βιβλία και τα ταξίδια) και έπειτα η κατανόηση του λόγου και η επικοινωνία.

Επιχειρηματικός μας στόχος; Η ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό με την κατάργηση των γλωσσικών εμποδίων!

 

Our history dates back to 2003 when we met at the Ionian University for our studies: Translation and Interpreting. We followed parallel paths regarding our postgraduate studies (Aliki studied Chinese in Scotland and China, Marina Turkish in Turkey and the Netherlands and Dina International and European Studies at the University of Piraeus). After we had gained some work experience, we decided to work on our own, bypassing the profession’s “middlemen”, that is translation agencies.

And thus came up the idea of yourtranslator.gr, an exclusively online translation service, covering most European and Asian languages. We aim at simplifying the procedures, developing direct relations with customers and offering services of high quality, saving time and cost at the same time.

First comes the love for language and culture (and books and traveling as well), followed by speech understanding and communication.

Our business objective? The strengthening of companies operating abroad, by removing the existing language barriers!

Κύριες Υπηρεσίες/ Προϊόντα

Υπηρεσίες: Μετάφραση-Επικυρωμένες μεταφράσεις, Επιμέλεια κειμένου,Διερμηνεία, Απομαγνητοφώνηση, Υποτιτλισμός

Γλώσσες: Οι περισσότερες ευρωπαϊκές και ασιατικές γλώσσες.

 

Services: Translation - Certified translations, Proofreading, Interpreting, Transcription, Subtitling

Languages: Most European and Asian languages.

Γιατί αποφασίσατε να ξεκινήσετε μια δραστηριότητα μόνος/η σας;

Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο freelancers, το οποίο θα ανέπτυσσε άμεσες σχέσεις με τους πελάτες και θα λειτουργούσε σε ηλεκτρονική βάση, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα επαγγελματική ποιότητα και ανταγωνιστικό κόστος υπηρεσιών. Στο χώρο μας δραστηριοποιούνται πολλά μεταφραστικά γραφεία και ελεύθεροι επαγγελματίες, με τα πρώτα να μην μπορούν να διατηρήσουν χαμηλά το κόστος για τον πελάτη και τους δεύτερους να μην μπορούν να διαχειριστούν μεμονωμένα μεγάλους όγκους έργων και σε πολλές γλώσσες. Εμείς μπορούμε να εξασφαλίσουμε στον πελάτη όλα τα πλεονεκτήματα ποιότητας, ταχύτητας και κόστους, με απλό και ηλεκτρονικό τρόπο. Simple and Smart.

 

We decided to collaborate in order to create a network of freelancers, which would develop direct relations with customers and would operate online, guaranteeing professional quality and cost competitive services at the same time. There are a lot of translation agencies in our field, as well as individual freelancers. Translation agencies cannot offer low cost services to customers and freelancers cannot handle large volumes of work individually and in many languages. We, on the other hand, can guarantee all the advantages of quality, speed and cost for customers, in a simple way, online. Simple and Smart.

Τι συμβουλές δίνετε για τους νέους επιχειρηματίες out there!

Η συμβουλή που δίνουμε στους νέους επιχειρηματίες είναι να δράσουν ηλεκτρονικά, να ασχοληθούν με αυτό που αγαπούν και να συνεργαστούν με ανθρώπους με τους οποίους μοιράζονται τις ίδιες ιδέες και απόψεις. Το μόνο δύσκολο είναι η απόφαση και, ύστερα, το κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στο επόμενο. Κάντε σχέδια και εκμεταλλευτείτε τις νέες τεχνολογίες.

 

The advice we give to young entrepreneurs is to work online, doing what they love and to collaborate with people with whom they share the same ideas and opinions. The hardest part is to take the decision and, then, each step brings you closer to the next. Make plans and take advantage of new technologies.

Βρείτε τους

linkedin: www.linkedin.com/groups/yourtranslatorgr-4199137/about

Follow: twitter.com/yourtransl

Join: www.facebook.com/yourtranslator.gr

Blog: blog.yourtranslator.gr/

Συμμετοχές

Ομιλία παρουσίασης του yourtranslator στην Ημερίδα για το επάγγελμα του μεταφραστή που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, πανεπιστήμια και μεταφραστικούς συλλόγους:

 

Presentation of yourtranslator at the Workshop for the profession of the translator organised by the Directorate-General for translation of the European Commission in collaboration with the municipality of Athens, various universities and translation associations:

comments powered by Disqus

Secret Santa

Draw your Secret Santa with friends.
11-12-2018 - 09:28
δείτε περισσότερα

Workmode

Find the best places to work from near you
11-12-2018 - 08:49
δείτε περισσότερα

Notn.app

A page to store all your links, with screenshots.
11-12-2018 - 08:43
δείτε περισσότερα

Failory 2.0

Learn how to build a profitable startup
11-12-2018 - 08:15
δείτε περισσότερα

Super Saber

Open source clone of Beat Saber with 6000+ songs
11-12-2018 - 08:04
δείτε περισσότερα

RNPixel

Modular React Native Components for quick prototyping
11-12-2018 - 08:01
δείτε περισσότερα

Zinc

Automated hiring tools to empower applicants 🙌
11-12-2018 - 08:01
δείτε περισσότερα

Bravos

Modern replacement for Google Finance
11-12-2018 - 08:01
δείτε περισσότερα

Robo Wunderkind

Coding and robotics made easy for kids 🤖
11-12-2018 - 08:00
δείτε περισσότερα

Press Hunt 2.0

A database of ~400k journalists to feature your business 🤩
11-12-2018 - 08:00
δείτε περισσότερα