Πόσες Ημέρες έχεις να μπεις στο STARTUP.GR? Δες τι έχασες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Οι ΤΠΕ στο επίκεντρο του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών

Οι ΤΠΕ στο επίκεντρο του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Ημερομηνία: 27/12     Εμφανίσεις: 558
πηγή: sepe.gr

Επενδύσεις στην καινοτομία και τη σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας με την παραγωγή θα χρηματοδοτεί, κατά προτεραιότητα, το νέο Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, που αναμένεται να μοχλεύσει κεφάλαια της τάξης του €1 δις. Το νέο, καινοτόμο εργαλείο χρηματοδότησης φέρει την ονομασία EquiFund και συστήθηκε επίσημα χθες από το υπουργείο Οικονομίας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, σε ειδική τελετή. Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), ξεκινά τη λειτουργία της με κεφάλαια €200 εκατ. από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, €60 εκατ. από το EIF, καθώς και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές.

Το νέο Ταμείο εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων και όχι μέσω παροχής δανείων, δίνοντας, έτσι, τη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν διαφορετικά. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιείται μέσω ενδιάμεσων ταμείων συμμετοχών, τα οποία θα προκύπτουν από διαγωνιστική διαδικασία.

Το Ταμείο θα επενδύει σε τρεις βασικούς τομείς: στην έρευνα και καινοτομία, στη γενική επιχειρηματικότητα για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια και στη γενική επιχειρηματικότητα για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης. Απευθύνεται σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη, όμως, έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας: τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τουρισμό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία, υλικά και κατασκευές.

Εργαλείο

Στόχος είναι το EquiFund να εξελιχθεί σε ένα ευέλικτο εργαλείο στήριξης καινοτόμων μικρομεσαίων εταιρειών. Όπως εξήγησε χθες, κατά την τελετή για την ίδρυση του Ταμείου, παρουσία του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Βέρνερ Χόγερ και της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, το Ταμείο θα προικοδοτηθεί με €260 εκατ., στα οποία θα προστεθούν επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές, προσφέροντας μόχλευση άνω του €1 δις. Ουσιαστική, μάλιστα, εμπλοκή στο νέο Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών θα έχει, επίσης, ο νέος δημόσιος αναπτυξιακός φορέας που θα προκύψει από την αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ και της θυγατρικής του ΤΑΝΕΟ.

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, παρουσίασε τη λειτουργία, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου Ταμείου. Υπογράμμισε τον καινοτόμο χαρακτήρα της νέας επενδυτικής πλατφόρμας, που για πρώτη φορά συνδυάζει πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΕΣΠΑ) και πόρους του Σχεδίου Γιούνκερ από την ΕΤΕπ και που, κυρίως, προσφέρει χρηματοδότηση με τη σύγχρονη και αποδοτική μορφή της συμμετοχής στη μετοχική σύνθεση των επιχειρήσεων (equity capital, venture capital).

Τομείς επενδύσεων

Τρεις θα είναι οι βασικοί τομείς επενδύσεων, τα λεγόμενα “παράθυρα” της πλατφόρμας: επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, επενδύσεις γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια και επενδύσεις γενικής επιχειρηματικότητας για εταιρείες σε στάδιο ανάπτυξης.

Πιο αναλυτικά, στο “παράθυρο καινοτομίας” αναμένεται να δημιουργηθούν το ταμείο μεταφοράς τεχνολογίας  (Technology Transfer Fund - TT Fund) και το ταμείο επιτάχυνσης (Accelerator Fund). Το TT Fund θα στοχεύει έργα ή/και εταιρείες (SMEs) προερχόμενες από ΑΕΙ, Ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Ο στόχος είναι η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που βρίσκονται σε σχετικό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, η διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων και η εμπορική αξιοποίησή τους. Η αξιοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων, την ίδρυση τεχνοβλαστών (spin-off, spin-out), την εκμετάλλευση Δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εκχωρήσεις δικαιωμάτων, κ.λπ. Το Ταμείο αναμένεται να χρησιμοποιήσει κεφάλαια για επενδύσεις pre-seed, proof-of-concept και seed.

Το Ταμείο Επιτάχυνσης θα στοχεύει ομάδες/ έργα ή/και νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) οι οποίες συνδέονται με δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας, όπως Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά Πάρκα,  χώρους συνεργασίας (co-working spaces), Δομές στα ΑΕΙ και στα Ερευνητικά Κέντρα, κ.λπ. Στόχος κατά την λειτουργία του ταμείου επιτάχυνσης είναι να παράσχει την αναγκαία χρηματοδότηση, ώστε δράσεις, όπως η συμβουλευτική (mentoring - coaching) και η δικτύωση (networking) μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων με το επενδυτικό, επιχειρηματικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό οικοσύστημα να ενδυναμωθούν. Το Ταμείο αναμένεται να χρησιμοποιήσει κεφάλαια για επενδύσεις pre-seed, proof-of-concept και seed.

Γενική επιχειρηματικότητα

Στη Γενική επιχειρηματικότητα αναμένεται η δημιουργία δύο παραθύρων:

- Για Early stage Venture Capital Funds, δημιουργία 2-4 ταμείων.

- Για Growth Stage Private Equity Funds, δημιουργία επίσης  2-4 ταμείων.

Σε ό,τι αφορά στην γενική επιχειρηματικότητα, το Ταμείο θα απευθύνεται σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη, όμως, έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τουρισμό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, υλικά - κατασκευές με στόχο η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

διαβάστε περισσότερα εδώ: sepe.gr


Άλλα νέα...

DeepAI

Easily build the power of AI into your applications
25-04-2017 - 13:22
δείτε περισσότερα

Booster

A mobile version of QVC for millennials
25-04-2017 - 12:34
δείτε περισσότερα

Mattermark in Salesforce AppExchange

Automatically Enrich Leads in Salesforce with Mattermark
25-04-2017 - 12:27
δείτε περισσότερα

Crugo

The out of the box communication platform for your business.
25-04-2017 - 12:09
δείτε περισσότερα

Trackoji

Emojional feedback and analytics
25-04-2017 - 11:38
δείτε περισσότερα

Nonstop Chuck Norris

Chuck Norris has his own mobile game – fact!
25-04-2017 - 11:19
δείτε περισσότερα

DJI Goggles

Control a drone with head movement
25-04-2017 - 11:11
δείτε περισσότερα

Appcues 2.0

Better user onboarding. Code free.
25-04-2017 - 10:34
δείτε περισσότερα

SendPulse for Slack

Do email marketing without leaving Slack!
25-04-2017 - 10:18
δείτε περισσότερα

Inside Deals

Hand-picked products, deals, and ways to save money.
25-04-2017 - 10:08
δείτε περισσότερα