Χρηματοδότηση διαστημικών εφαρμογών – GNSS: GALILEO & EGNOS

    Από: Startup Team

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του δικτύου Σynergies με την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με αντικείμενο την ανάπτυξη εφαρμογών αξιοποίησης των  δορυφορικών συστημάτων GNSS: GALILEO & EGNOS και την γενικότερη ανάπτυξη των εφαρμογών που αξιοποιούν διαστημικά δεδομένα.

Υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον να διευρυνθούν οι εμπλεκόμενοι με τη συμμετοχή των ενώσεων που συμμετέχουν στο δίκτυο Σynergies, μιας και η επόμενη φάση των διαστημικών εφαρμογών αγγίζει άμεσα την βιο-ιατρική τεχνολογία, την μικροηλεκτρονική, και πλειάδα άλλων τομέων από την αγροτική παραγωγή ως την ψυχαγωγία.

Για τον εντοπισμό των περιοχών ενδιαφέροντος στις οποίες θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σχετικές χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ, έχει ανοίξει πρόσκληση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους:

CALL FOR IDEAS : the definition of potential GNSS R&D activities funded under Horizon 2020

Eλληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση διαστημικών εφαρμογών - GNSS: GALILEO & EGNOS

H Eλληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΕΝΕ) στόχο έχει την προώθηση της επιχειρηματικότητας σαν μια μαζική, καθολική κοινωνική επιλογή με χαρακτηριστικά καινοτομίας, εξωστρέφειας και ταχείας ανάπτυξης, καθώς και την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και τη μαζική δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Μέλη της ΕΕΝΕ μπορούν να είναι ελληνικές, νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) με τρία κύρια χαρακτηριστικά: την καινοτομία, την ταχεία ανάπτυξη καθώς και να έχουν ιδρυθεί τα τελευταία πέντε έτη.