Έμφαση στην Καινοτομία, από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

    Από: Startup Team

Πηγή: www.sigmalive.com

Από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Νέες ειδικότητες στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα εισάγει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στα προγράμματα  σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων, τόσο σε πτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό (MBA) επίπεδο. Επίσης, στον τομέα της Διεύθυνσης Ξενοδοχείων εισάγει ειδικότητες στη Διοίκηση Καζίνο και τη Διοίκηση Κέντρων Ευεξίας (Spa & Wellness Centre Management).

Η νέα κατεύθυνση σπουδών στην Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (Entrepreneurship & Innovation) εστιάζει στην παροχή προηγμένων γνώσεων, στην ανάδειξη δεξιοτήτων, που επιτρέπουν την αναζήτηση ‘βέλτιστων επιχειρησιακών πρακτικών’ (best business practices) από υποδειγματικές διεθνείς επιχειρήσεις, καθώς και στην εισαγωγή καινοτομιών και νέων μοντέλων σκέψης και οργάνωσης στις εγχώριες επιχειρήσεις. Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων αυτών θα είναι σε θέση να αποτελέσουν τους πυρήνες διάδοσης της δημιουργικότητας και των αναγκαίων αλλαγών, στις επιχειρήσεις που θα απασχοληθούν, αλλά παράλληλα θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν μια δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις νέες τεχνολογίες, τα κοινωνικά δίκτυα, το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ο.κ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ