Έρχονται «καλύτερες μέρες» για τις εταιρίες με ΕΚΕ

    Από: Startup Team

Πηγή: www.euro2day.gr

Αυξάνονται διαρκώς στην ΕΕ τα funds που επενδύουν με βάση κριτήρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τα οφέλη σε επίπεδο χρηματοδότησης και σε επίπεδο φήμης. Η «πηγή» των 129,5 δισ. ευρώ και ποιοι μπορούν να τη φτάσουν. Γράφει η Μ. Βασιλικού.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εδώ και λίγα χρόνια, έχει αρχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία της και μέσω Επενδυτικών Κεφαλαίων σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διάφορες μορφές και ονομασίες: social investing, sustainable and responsible investing, microfinance, impact investing αλλά η γενικότερη αποδεκτή ονομασία τους είναι Responsible Investment Funds (RI).

Με στοιχεία του 2010, τα οποία είναι τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα από κοινή μελέτη της KPMG και της ALFI, τα RI Κεφάλαια αντιστοιχούν στο 1,6% του ενεργητικού της ευρωπαϊκής αγοράς με € 129,5 δισ. υπό διαχείριση. Οι 3 χώρες που σαφώς ξεχωρίζουν είναι το Λουξεμβούργο με 28%, η Γαλλία με 17% και το Βέλγιο με 8%.

Από θεματική σκοπιά, οι τέσσερις δημοφιλέστερες κατηγορίες αφορούν τις Κλιματικές Αλλαγές, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το Περιβάλλον & Οικολογία και το Διοξείδιο του Άνθρακα & Νερό, καθώς οι Διαχειριστές θεωρούν ότι οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στους κλάδους αυτούς θα αναπτυχθούν με σταθερό ρυθμό, ενώ, αντίθετα, όσες δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητες θα αντιμετωπίσουν ολοένα καιαυξανόμενα πρόστιμα και φόρους επιπλέον της σχετικής κακής φήμης (reputation risk).

Από την κοινωνική σκοπιά, το microfinance είναι ο τομέας που κεντρίζει το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών, με περίπου 80 τέτοια επενδυτικά κεφάλαια στην Ε.Ε. και €5 δισ. ενεργητικά υπό διαχείριση.

Αν και περιορισμένης έκτασης, προς το παρόν, στη μικρή κατηγορία των Ethics Funds είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε το €1 δισ. υπό διαχείριση σε «faith-based» κεφάλαια τα οποία ακολουθούν τους νόμους της σαρίας.

Ο κλάδος των Επενδυτικών Κεφαλαίων που επενδύουν βάσει κριτηρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι προφανώς πολύ μικρός ακόμα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Αγοράς των Επενδυτικών Κεφαλαίων.

Κινείται πρωτίστως βάσει εντολών διαχείρισης ανεξάρτητων χαρτοφυλακίων αλλά και μέσω της διαχείρισης αποθεματικών επαγγελματικών ταμείων συντάξεων (pension funds) και αποθεματικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Η χαρτογράφησή του επίσης είναι σε πολύ αρχικό στάδιο καθώς υπάρχει πληθώρα μικρών τέτοιων επενδυτικών σχημάτων, τα οποία όμως είναι αρκετά διαφοροποιημένα μεταξύ τους ώστε να μπορεί να εξαχθεί κλαδική μελέτη με επεξεργάσιμα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα εδώ