Διαγωνισμός με τίτλο «SFEE Innovation Project»

    Από: Startup Team

Πηγή: mke.uoi.gr

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), με την υποστήριξη των Industry Disruptors – Game Changers (ID-GC) διοργανώνει ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «SFEE Innovation Project». Ο διαγωνισμός έχει στόχο την επιβράβευση της καινοτομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη καινοτόμων προτάσεων στο χώρο της Υγείας.

Επιχειρώντας να συμβάλλει ενεργά στην υποστήριξη πρωτοπόρων ιδεών με στόχο τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων στο χώρο της Υγείας στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτόμων λύσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, ο ΣΦΕΕ επέλεξε τις παρακάτω θεματικές κατηγορίες στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να κατατεθούν προτάσεις: Προγνωστικά και διαγνωστικά εργαλεία, Κυτταρικές θεραπείες, Αναγεννητική Ιατρική (Regenerative medicine), Αξιολόγηση και αξιοποίηση νέων θεραπευτικών ουσιών, Τεχνολογίες, μεθοδολογίες και δείκτες, Συστήματα παροχής φαρμάκου, βιοτεχνολογία, βιο-ηλεκτρονικά συστήματα, υπολογιστική απεικόνιση και ρομποτικές διατάξεις, χαρακτηρισμός μοριακών μηχανισμών παθογέννεσης και ανάδειξη νέων θεραπευτικών στόχων, βιο-πληροφορική, τηλε-ιατρική (e-/m-health), τεχνητά όργανα, νανο-ιατρική, γηριατρική, κ.α.

Η πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Υπεύθυνης Δραστηριοποίησης και Ανάπτυξης του Συνδέσμου. Με όχημα την καινοτομία ο ΣΦΕΕ επιδιώκει να δώσει μέσω του Διαγωνισμού ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτόμων ιδεών στο χώρο της υγείας μέχρι το στάδιο της τελικής υλοποίησης και οργάνωσής τους σε επιχειρηματικά σχέδια. Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΦΕΕ θα βραβεύσει τα πιο ώριμα και καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια με τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Πέρα από την καταβολή χρηματικού επάθλου, θα δοθεί η δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα στρατηγικής, ανάπτυξης επιχειρήσεων, πρόσβασης σε κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας & ανάπτυξης, δικτύωσης για μεταφορά τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων. Αυτό θα γίνει μέσω της στενής συνεργασίας με τις εταιρείες μέλη του ΣΦΕΕ καθώς και μέσω του οικοσυστήματος «εργαλείων» του ID-GC για στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Στη δράση αυτή, πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχουν οι επιστήμονες, οι ερευνητές και οι εν δυνάμει επιχειρηματίες.

Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού

  • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων ή νεοσυσταθέντα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής με ελληνική υπηκοότητα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν έδρα στην Ελλάδα και να δραστηριοποιούνται παραγωγικά ή/και ερευνητικά στην Ελλάδα.
  • Στόχος του διαγωνισμού «SFEE innovation project» είναι η αναγνώριση της καλύτερης καινοτόμου ιδέας, διαμορφωμένης ήδη σε επιχειρηματικό σχέδιο στις συγκεκριμένες κατηγορίες του κλάδου της υγείας.
  • Διακεκριμένη Επιτροπή Αξιολόγησης, με διεθνή εμπειρία σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας (Επιχειρήσεων, Υγείας, Τεχνολογίας και Εφαρμογών, Επενδύσεων και Ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων), θα αξιολογήσει το σύνολο των προτάσεων με την ολοκλήρωση της υποβολής. Οι τελικοί νικητές θα βραβευτούν σε ειδική, ανοικτή για το κοινό, τελετή.

Η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων θα ξεκινήσει στις αρχές Αυγούστου και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Οκτωβρίου 2013.

Διαβάστε περισσότερα εδώ