Το μέλλον των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων μέσα από Συστάδες Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικά Δίκτυα

    Από: Startup Team

Πηγή: www.marketingconsultant.gr

Σήμερα, στη δύσκολη οικονομικά και ανταγωνιστικά εποχή, οι επιχειρήσεις πρέπει να βρουν σχηματισμούς να δικτυωθούν και να ωφεληθούν από αυτούς. Η έννοια των Συστάδων Επιχειρήσεων που μπορούν να εμπεριέχουν Επιχειρηματικά Δίκτυα είναι γνωστή εδώ και χρόνια στο εξωτερικό.

Οι επιχειρήσεις συνασπίζονται σε συστάδες προκειμένου: α) να αναδείξουν από κοινού τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους και β) για να αντιμετωπίσουν των ανταγωνισμό με κοινές δράσεις και κοινό τρόπο προσέγγισής. Σε διεθνές επίπεδο τα clusters (συστάδες) δημιουργούνται –εκτός από εμπορικές επιχειρήσεις- με κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς, όπως με πανεπιστήμια, φορείς πιστοποίησης, Think Tanks, ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και με εμπορικές ενώσεις. Οι φορείς αυτοί παρέχουν εξειδικευμένη κατάρτιση, εκπαίδευση, πληροφόρηση, έρευνα και τεχνολογική υποστήριξη.

Στην Ελλάδα, η λύση για δικτύωση και υποστήριξη δεν μόνο είναι τα franchise – που περιορίζουν, θέτουν όρους κι ελαχιστοποιούν την αυτονομία μιας επιχείρησης. Μια Ελληνική σύγχρονή ΜΜ επιχείρηση χρειάζεται σήμερα:

  • υψηλά εκπαιδευτικά πρότυπα
  • σύγχρονες και αποτελεσματικές διαδικασίες
  • ανθρωποκεντρική προσέγγιση
  • ποιοτικές συνεργασίες
  • ανταλλαγή απόψεων
  • εκπαίδευση προσωπικού & ιδιοκτητών

και φυσικά όλα αυτά κάτω από το πρίσμα της επιχειρηματικότητας, του μάρκετινγκ και της οργάνωσης μιας μικρής επιχείρησης. Σημαντικό είναι να γνωρίζετε πως σε τέτοια Δίκτυα, η συμμετοχή είναι ισότιμη, οι σχέσεις είναι ελαστικές και αυτόνομες. Όλα τα παραπάνω επιδρούν στην αύξηση της ποιότητας, στη μείωση του κόστους και στην αύξηση της εμπορευσιμότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, δηλαδή στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ