Επαγγελματικό coaching/mentoring – Το σύστημα McQuaig

    Από: Startup Team

Coaching/Mentoring: Οι έννοιες & η ουσία

Τόσο το επαγγελματικό coaching όσο και το mentoring έχουν μπει ως έννοιες για τα καλά στη ζωή μας. Πρόκειται για δυο διαφορετικές προσεγγίσεις, αν και  η έννοια του mentoring περιλαμβάνει και την έννοια του coaching.

Θα αποφύγω ωστόσο την επανάληψη ορισμών, που κατά την άποψη μου αποσπούν την προσοχή από την ουσία και θα επικεντρωθώ περισσότερο στο τι μπορεί κανείς να επιτύχει (ως αποτέλεσμα) με το coaching/mentoring, το οποίο βασίζεται στα εν δυνάμει δυνατά και λιγότερο δυνατά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (στο ονομαζόμενο στη διεθνή ορολογία ως temperament-natural behaviors) ενός ατόμου. Άλλωστε ποιός πληρώνει για ‘ορισμούς’ και όχι για να έχει αποτέλεσμα στο θέμα, που τον απασχολεί;

Coaching/Mentoring: Τemperament

Επαγγελματικό coaching/mentoring 	 - Το σύστημα McQuaig

Τα χαρακτηριστικά αυτά της προσωπικότητας απορρέουν από το λεγόμενο (industrial psychology)  ταμπεραμέντο (temperament) ενός ανθρώπου, το οποίο διαμορφώνεται μέχρι το 3ο-4ο έτος της ηλικίας του ατόμου και μπορεί να αλλάξει είτε λίγο είτε μόνο περιστασιακά σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Το ταμπεραμέντο μας λέει πως ένας άνθρωπος έχει την τάση να συμπεριφερθεί κατά την εκτέλεση μιας εργασίας/ενός καθήκοντος.

Από τον κλάδο της ψυχολογίας μαθαίνουμε τα εξής:

Το Ταμπεραμέντο του Παιδιού

Ταμπεραμέντο είναι τα βασικά εκείνα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, που εμφανίζονται ήδη από τη γέννησή του και οργανώνουν πώς θα αντιδράσει το παιδί στα διάφορα ερεθίσματα γύρω του. Το ταμπεραμέντο και η αλληλεπίδραση με το οικογενειακό περιβάλλον διαμορφώνουν αρχικά την προσωπικότητα του παιδιού.

Γνωρίζοντας το ταμπεραμέντο του παιδιού σας μπορείτε να προσαρμόσετε και το στυλ ανατροφής, ώστε να το βοηθήσετε να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο ρόλος σας ως γονείς μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολος, εφόσον παρατηρείτε προσεχτικά, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε τα χαρακτηριστικά του παιδιού και προσαρμόζεστε ανάλογα σε αυτά. Επιπλέον, θα μπορείτε να του προσφέρετε τις κατάλληλες εμπειρίες μεγαλώνοντας, ώστε να αναπτύξει όχι μόνο το δικό του ταμπεραμέντο, αλλά και το αντίθετο.

Στα 40 και πλέον χρόνια, που χρησιμοποιείται το σύστημα McQuaig σε όλο τον κόσμο έχει αποδειχτεί ότι η επαγγελματική μας επιτυχία και ευτυχία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ταμπεραμέντο μας. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του εφευρέτη του συστήματος και ιδρυτή του McQuaig Institute, Jack H. McQuaig:

“In working with many successful people over the years, I’ve learned that understanding your own strengths and weaknesses is more important to career success than education, intelligence or charisma. Successful people know themselves and consciously play to their strengths. The good news is that we can all learn to do this.”

Ποια όμως είναι αυτά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μας, που επηρεάζουν σε τόσο μεγάλο βαθμό την επαγγελματική μας επιτυχία, ικανοποίηση και απόδοση;

Είναι πρωτίστως οι λεγόμενες φυσικές συμπεριφορές μας κατά την ανάληψη ενός ρόλου, ο οποίος συνοδεύεται από την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων.

Η επιτυχής και αποτελεσματική διεκπεραίωση των καθηκόντων μας απαιτεί συχνά την ύπαρξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων (skills) ή την αλλαγή συνηθειών.

Οι φυσικές μας συμπεριφορές καθορίζουν π.χ. πως έχουμε την τάση να συμπεριφερθούμε σε ένα ρόλο ηγετικό, σε ένα ρόλο πωλητή, σε ένα ρόλο δημοσίων σχέσεων, όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύσκολες συμπεριφορές,  κλπ. κλπ. κλπ. και συνεπώς πόσο αποτελεσματικοί θα είμαστε στο ρόλο μας.

Υπάρχουν περιπτώσεις, που αρκεί να βελτιώσουμε μόνο δικές μας συμπεριφορές και δεξιότητες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις επιβάλλεται να εξετάσει κανείς τις συμπεριφορές μιας ολόκληρης ομάδας και να βελτιώσει επί μέρους δεξιότητες των μελών της. Σε αυτές τις περιπτώσεις και λόγω των αλληλεπιδράσεων, που δημιουργούνται, έχει εφαρμογή  η έννοια του ομαδικού coaching/mentoring (team coaching/mentoring).

Coaching/Mentoring: Η προσέγγιση του συστήματος McQuaig

Επαγγελματικό coaching/mentoring 	 - Το σύστημα McQuaig

Συγκρίνοντας αυτές τις συμπεριφορές μας με τις απαιτήσεις του ρόλου (μπορούν επίσης να καθοριστούν με τη βοήθεια του συστήματος McQuaig) μπορούμε να δούμε άμεσα ποια είναι τα εν δυνάμει δυνατά μας χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο ρόλο και σε ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να βελτιωθούμε αναπτύσσοντας τα περισσότερο και περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τις όποιες ‘αδυναμίες’.

Το self development survey είναι συνεπώς ένα εξατομικευμένο εγχειρίδιο, που όμοιο του δεν υπάρχει, και με τη βοήθεια του οποίου βελτιώνουμε σε μεγάλο βαθμό την αυτογνωσία μας και, ακόμα πιο σημαντικό, έχουμε τον έλεγχο της προσωπικής μας ανάπτυξης κυριολεκτικά στα χέρια μας. Από όσο γνωρίζω είναι το μόνο σύστημα μέχρι σήμερα στην αγορά, που προσφέρει κάτι τόσο εξειδικευμένο, αντικειμενικό και  αξιόπιστο σε τόσο σύντομο χρόνο (δημιουργείται online) και τόσο οικονομικά (σχέση κόστους/οφέλους). Επιπλέον δε βάζει χρονικούς περιορισμούς δεδομένου ότι o ο καθένας μπορεί να το χρησιμοποιήσει όσο, όποτε και στο βαθμό που επιθυμεί.

Summary

Είναι γνωστό ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός.  Σε αυτή την αναμφισβήτητη πραγματικότητα βασίζεται και η αξιοπιστία και επιτυχία του συστήματος McQuaig.  Δεν παρέχει γενικές και ασαφείς προτάσεις, αλλά συγκεκριμένες υποδείξεις , που σχετίζονται με τον κάθε άνθρωπο και μόνο με αυτόν. Μαθαίνετε τα εν δυνάμει δυνατά και λιγότερο δυνατά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας σας, επιλέγετε εκείνα που θέλετε να αναπτύξετε περισσότερο με γνώμονα τους στόχους σας ή τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε, φτιάχνετε το προσωπικό σας σχέδιο δράσης (μόνος/-η σας ή με τη βοήθεια ενός coach/mentor).

Ποια άλλη  προσέγγιση θα ήταν πιο αποτελεσματική και ανθεκτική στο χρόνο;