«Ανοίγουν» οι 2.200 νέες θέσεις σε επιχειρήσεις για ανέργους έως 35 ετών

    Από: Startup Team

Πηγή: www.epidotisimag.gr

Επανενεργοποιείται το «πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ έως 35 ετών», δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιδοτηθούν για τη δημιουργία 2.200 νέων θέσεων και στους ανέργους να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα είχε προκηρυχθεί και παλαιότερα, προβλέποντας τότε την επιχορήγηση 5.000 θέσεων απασχόλησης νέων έως 35 ετών, και τον Μάιο είχε αποφασιστεί η επέκτασή του. Στην παρούσα προκήρυξη έρχονται να προστεθούν επιπλέον 2.200 θέσεις, ενώ όσες επιχειρήσεις βρίσκονται σε αναμονή ένταξης από τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση στο site του ΟΑΕΔ, εφόσον ακόμη επιθυμούν να ενταχθούν.

Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 19 Σεπτεμβρίου 2013. Το πρόγραμμα θα μείνει «ανοιχτό» έως ότου καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός θέσεων.

Ποιοι άνεργοι ωφελούνται από το πρόγραμμα

Στόχος του προγράμματος είναι η απασχόληση 2.200 νέων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας και διανύουν μεγάλα χρονικά διαστήματα σε δουλειές περιστασιακές και υποαμοιβόμενες.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει επιπλέον να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ) που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος. Δεν είναι δυνατή η ένταξη στο πρόγραμμα ανέργων που θα απασχοληθούν με μίσθωση – σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

Tα άτομα για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση υποδεικνύονται από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι δεν χρειάζεται να υποβάλλουν αιτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα εδώ