Επιχειρήσεις: Έλλειψη ευκαιριών για τις γυναίκες

    Από: Startup Team

Πηγή: www.reporter.gr

Σήμερα, οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες στις ΗΠΑ, έχουν το ασύλληπτο σε μέγεθος οικονομικό αντίκτυπο των 3 τρις δολαρίων ετησίως. Αυτό, μεταφράζεται στη δημιουργία ή τη διατήρηση περισσότερων από 23 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Συντηρώντας όχι μόνο τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά συνεισφέροντας στην οικονομική ασφάλεια των οικογενειών τους, την οικονομική βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών αλλά και της χώρας γενικότερα.

Αν η γυναικεία επιχειρηματικότητα στις ΗΠΑ ήταν χώρα, θα επρόκειτο για την πέμπτη μεγαλύτερη στον κόσμο από πλευράς ΑΕΠ, ακολουθώντας σε απόσταση αναπνοής τη Γερμανία και μπροστά από τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Ιταλία. Η σημαντική αυτή διαπίστωση, προκύπτει από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Center for Women’s Business Research των ΗΠΑ, το οποίο για πρώτη φορά εφάρμοσε μια μέθοδο, με την οποία μέτρησε το οικονομικό αντίκτυπο των υπολογιζόμενων σήμερα σε 8 εκατομμύρια επιχειρήσεις, ιδιοκτησίας γυναικών, στη χώρα. 
Η σπουδαιότητα του συνολικού ποσού των 2.8 τρις δολαρίων αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες, δεν είναι μια μικρή πτυχή της αγοράς, αλλά ένας σημαντικός συντελεστής και παίκτης στη συνολική αμερικανική οικονομία. Αποκαλύπτει ακόμα, τη σημαντικότητα του ρόλου που διαδραματίζουν οι μικρές επιχειρήσεις στην οικονομία της χώρας. Σύμφωνα με το SBA’s Office of Advocacy, το 99.7% όλων των εργοδοτικών επιχειρήσεων κατηγοριοποιούνται ως μικρές (για τις ΗΠΑ αυτό σημαίνει ότι απασχολούν λιγότερους από 500 εργαζόμενους), οι οποίες απασχολούν το 51% του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπροσθέτως, έχουν δημιουργήσει σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) των νέων θέσεων εργασίας τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, και τέλος, έχουν παράξει 13 φορές περισσότερες πατέντες (δηλ. νέα προϊόντα) ανά εργαζόμενο, από ότι οι μεγάλες εταιρίες.