Εξάμηνες υποτροφίες έως €10.000 από το ΙΚΥ για διδακτορικά και μεταδιδακτορικά

    Από: Startup Team

Πηγή: www.epidotisimag.gr

Πρόγραμμα υποτροφιών σύντομης διάρκειας για ερευνητές που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο εξωτερικό παρέχει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ερευνητών σε αναγνωρισμένα επιστημονικά/ ερευνητικά κέντρα (Πανεπιστήμια, Διεθνείς Οργανισμούς, Εγκεκριμένα Ινστιτούτα κ.ο.κ.) του εξωτερικού για απόκτηση τεχνογνωσίας.

Τις υποτροφίες διάρκειας 3 έως 6 μηνών θα λάβουν 100 ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταδιδάκτορες, στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Πολιτισμικές Σπουδές, Εικαστικές Επιστήμες
  • Νομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες
  • Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες
  • Γεωτεχνικές Επιστήμες, Ενεργειακές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Επιστήμες Διαστήματος
  • Επιστήμες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας
  • Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ο κάθε ερευνητής θα λάβει τις ακόλουθες οικονομικές παροχές από το ΙΚΥ:

  1. Μηνιαία τροφεία ύψους €1.500.
  2. Δαπάνες για έξοδα μετάβασης στη χώρα υποδοχής και επιστροφής στην Ελλάδα, μέχρι το ποσό των €1.000, με προσκόμιση των νομίμων παραστατικών.

Τα ποσά, που για εξάμηνη διάρκεια της υποτροφίας δύνανται να ανέλθουν συνολικά σε €10.000, υπόκεινται σε παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή σε 3,6 % για το χαρτόσημο υποτροφιών.

Η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους έως τις 30/11/2014. Ενδέχεται, ωστόσο, να λήξει νωρίτερα, σε περίπτωση που χορηγηθούν πριν από την ημερομηνία αυτή οι εκατό θέσεις υποτροφιών του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα εδώ