Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου η υποβολή προτάσεων για το διαγωνισμό i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία

    Από: Startup Team

Πηγή: emea.gr

Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, στις 15:00 θα είναι ανοιχτή η υποβολή πρτάσεων για τον 4ο διαγωνισμό “i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία” της Εθνικής Τράπεζας.

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση και τη στήριξη της δημιουργικότητας, ειδικά των νέων, και στην καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με ταΠανεπιστημιακά Ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική με αντικείμενο που εντάσσεται σε μία από τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες:Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον και Τεχνολογία,Πολιτισμός και Τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ