ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΕΠΩΝΥΜΗ ΖΗΤΗΣΗ

    Από: Startup Team

Πηγή: www.europeanbusiness.gr, του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

Για μιαν ακόμη φορά, η Ελλάδα και η οικονομία της είχαν τύχη βουνό. Ασχέτως αν οι πραγματικοί εχθροί της χώρας, που είναι μόνον οι εσωτερικοί εχθροί της, δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Η κρίση στην Αίγυπτο και η πιθανολογούμενη έκρηξη στην Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την οξεία πολιτική κρίση στην βόρεια Αφρική και τις αβεβαιότητες που γεννά η Τουρκία, συνέβαλαν ώστε ο ελληνικός τουρισμός να γνωρίσει αφύσικη για εποχή οικονομικής κρίσεως άνοδο. Και η τελευταία έδωσε κάποιες ανάσες στην χειμαζόμενη οικονομική δραστηριότητα, η οποία, υπό άλλες συνθήκες, είναι πολύ πιθανόν να είχε καταρρεύσει. Ως φαίνεται δε, η βαθειά κρίση του αραβικού κόσμου –η οποία αποκτά πλέον και ιστορικο-θρησκευτικό βάθος– θα έχει διάρκεια, γεγονός που αφ’ εαυτό αποτελεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα για τον ελληνικό τουρισμό και κατ’ επέκτασιν για την συνολική συμβολή του στην ελληνική οικονομία ως εργαλείο για την σημερινή και αυριανή της ανάπτυξη.

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι πολύ πιθανόν τα 17,5 εκατομμύρια τουρίστες που ήρθαν φέτος στην χώρα μας να φθάσουν αισίως τα 20 εκατομμύρια και, γιατί όχι, να προχωρήσουν και ακόμα πιο πάνω αν οι τουριστικοί παράγοντες αποφασίσουν να σκεφθούν και να δράσουν ορθολογικά και με την απαιτούμενη σοβαρότητα.

Από την άλλη πλευρά, 20 εκατομμύρια πρόσθετοι καταναλωτές στην Ελλάδα των 11 εκατομμυρίων κατοίκων είναι ένας πολύ σοβαρός αριθμός, πίσω από τον οποίο κρύβονται και αρκετά σημαντικά στοιχεία δημιουργίας, με λίγη φαντασία, άϋλης προστιθέμενης αξίας. Τί εννοούμε: Τα 20 εκατομμύρια επισκέπτες στην χώρα μας, πέρα από άμεσοι καταναλωτές αγαθών και υπηρεσιών εντός Ελλάδος την περίοδο που την επισκέπτονται, είναι και φορείς εντυπώσεων όταν βρίσκονται εκτός αυτής. Με άλλα λόγια, στην σημερινή εποχή της κοινωνικής δικτυώσεως και της στιγμιαίας μεταφοράς πληροφοριών, απόψεων αλλά και ποικίλης φύσεως χυδαιοτήτων, τα 20 εκατομμύρια επισκέπτες είναι ένας σοβαρός επικοινωνιακός πολλαπλασιαστής, το μέγεθος του οποίου συνεχώς διογκώνεται.

Αυτό σημαίνει ότι η γνώμη 20 εκατομμυρίων επισκεπτών κάθε χρόνο στην Ελλάδα μπορεί να πολλαπλασιάζεται επί 2, 3, 4 ή και 50 –και τελικά να αφορά ίσως και σε πλέον της εκατοντάδος εκατομμυρίων ανθρώπους. Έτσι, σε μιαν εποχή όπου το παγκόσμιο τουριστικό ρεύμα πλησιάζει το ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους, το ελληνικό τουριστικό προϊόν απευθύνεται πλέον σε μια τεράστια δεξαμενή δυνητικών πελατών του.

Στους ίδιους δυνητικούς πελάτες, όμως, απευθύνεται και η ελληνική παραγωγή. Τρόφιμα, ποτά, κοσμήματα, αναμνηστικά δώρα και ποικίλες υπηρεσίες που συνδέονται με αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες είναι βασικά στοιχεία που μπορούν να ενισχύσουν την πιστότητα των πελατών του ελληνικού τουριστικού προϊόντος προς αυτό και έτσι να δημιουργηθεί μια τεράστια αγορά, ικανή να κινεί σε μεγάλο βαθμό ολόκληρη την ελληνική οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ