Η γυναικεία συμμετοχή στον εργασιακό χώρο και η ανάπτυξη στην περιοχή της Νότιας Μεσογείου

    Από: Startup Team

Πηγή: edujob.gr

Το παρόν κείμενο βασίζεται στο άρθρο “Female labour force participation rate and economic growth in the South Mediterranean counties” το οποίο δημοσιεύθηκε στο ερευνητικό περιοδικό Economics Letters..

Ανάπτυξη και συμμετοχή στον εργασιακό χώρο

Τα γυναικεία ποσοστά συμμετοχής στον εργασιακό χώρο παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά στην περιοχή της Νότιας Μεσογείου σε σύγκριση με άλλες αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες. Η ανάπτυξη της περιοχής απαιτεί κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις και αποτελεί μια ευκαιρία για την ώθηση της εργασιακής απασχόλησης. Ωστόσο παραμένει ως ανοιχτό ερώτημα, ποια θα είναι η οικονομική και κοινωνική τους εξέλιξη στο μέλλον. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη ίσως δίνει την ευκαιρία να ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και πολιτική θέση των γυναικών στις περιοχές της Νότιας Μεσογείου.

Κύρια ερωτήματα

Το συγκεκριμένο άρθρο επικεντρώνεται σε δύο βασικά ερωτήματα: (1) κατά πόσο η ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Μεσογείου μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και (2) αν η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ