ΟΕΒ: Cyprus Quality Leader of the year 2013

    Από: Startup Team

Πηγή: www.sigmalive.com

O Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας (μέλος ΟΕΒ) ως Εθνικός Εκπρόσωπος του EOQ στην Κύπρο, προκηρύσσει και για 2η χρονιά το βραβείο «Cyprus Quality Leader of the year 2013» απευθυνόμενος σε Κύπριους Managers.

Το Βραβείο θα απονεμηθεί σε ανώτερο ή ανώτατο στέλεχος επιχείρησης ή οργανισμού του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα (όχι κατ’ ανάγκη Quality manager) που δραστηριοποιείται στην Κύπρο είτε είναι μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας είτε όχι, ο οποίος προωθεί, κατά τεκμήριο, την ποιότητα στην επιχείρηση ή τον οργανισμό του. Το Βραβείο του φετινού διαγωνισμού θα αφορά για ενέργειες, δράσεις και επιτυχίες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2012.
Ο «Quality Leader of the Year» είναι θεσμός που καθιερώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας (EOQ). Βάσει της διαδικασίας αυτής ανακηρύσσεται κάθε χρόνο ο European Quality Leader of the Year από τους Εθνικούς Αντιπροσώπους – Μέλη του EOQ. Κατά τον EOQ «A Quality Leader is a Leader in an organization having succeeded in moving the organization to success for the different stakeholder through his leadership and through the change and Quality Processes he has implemented directly though his team».
Προτάσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από εκλεκτορικό σώμα αποτελούμενο από εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ακαδημαϊκούς, συμβούλους ποιότητας, εκπροσώπους επιχειρήσεων που είναι μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας. Κάθε ένας από τους ανωτέρω έχει δικαίωμα να προτείνει από έναν έως πέντε υποψήφιους για το Βραβείο. Υποβολή υποψηφιότητας μπορεί να γίνει και απευθείας από τους άμεσα ενδιαφερόμενους είτε από τις επιχειρήσεις ή οργανισμούς όπου αυτοί εργάζονται.
Η υποβολή των προτάσεων υποψηφιότητας από τους εκλέκτορες γίνεται προς τη Γραμματεία του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας. Οι πέντε υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες προτάσεις ενημερώνονται γραπτώς για την υποψηφιότητά τους από τις υπηρεσίες του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας και απαντούν επίσης γραπτώς (μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομείου) αν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαδικασία Αξιολόγησης. Για κάθε έναν προτεινόμενο που αρνείται τη συμμετοχή του, οι υπηρεσίες του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας ενημερώνουν τον επόμενο στη σειρά κατάταξης, ώστε ο τελικός αριθμός υποψηφίων που θα προκύψει να είναι πέντε. Στον αριθμό αυτό προστίθενται και όσοι έχουν υποβάλει πρόταση υποψηφιότητας μόνοι τους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ