Η ακτινογραφία της σύγχρονης ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης

    Από: Startup Team

Πηγή: www.epidotisimag.gr, του Θέμη Σαρανταένα

Αναλύοντας σε βάθος τη δομή, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της οικογενειακής επιχείρησης, θα μπορέσουμε να δούμε ποια είναι τα μυστικά της επιτυχίας ή οι λόγοι αποτυχίας των περισσότερων από αυτές. Για τα πιο …τολμηρά μέλη τέτοιων επιχειρήσεων, το άρθρο αυτό μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για αποτελεσματικότερες μελλοντικές επενδύσεις.

Αρχικά όμως, ας ορίσουμε την οικογενειακή επιχείρηση ως τηνεπιχείρηση που η πλειοψηφία των αποφάσεων ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια και τουλάχιστον ένας εκπρόσωπός της έχει τη διεύθυνση/διοίκηση της επιχείρησης. Αυτό που διαφοροποιεί τις οικογενειακές επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες ένα μια ουσιαστική διαφορά: ο συναισθηματικός παράγοντας που επηρεάζει τη διοίκηση μεταξύ της και μεταξύ των εργαζομένων της. Έτσι πολλές φορές τα πράγματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με αντικειμενικότητα και οι αποφάσεις μπορούν να είναι επηρεασμένες. Ακόμα, ο συναισθηματικός αυτός παράγοντας έχει τη δύναμη να δημιουργήσει προστριβές που μπορεί να εξελιχθούν θετικά ή (συνήθως) αρνητικά.

Στις οικογενειακές επιχειρήσεις υπάρχουν ιδέες και προτάσεις, όχι όμως και ο χρόνος για να υλοποιηθούν αυτές. Αυτό συμβαίνει καθώς οι ώρες εργασίας υπερβαίνουν κατά πολύ τις προβλεπόμενες για την επιβίωση της επιχείρησης. Ακόμα πολλές φορές δεν ακολουθούνται όλες οι κανονικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι οποίες συχνά λαμβάνονται βεβιασμένα, χωρίς την πλήρη πλειοψηφία των εμπλεκομένων. Σε μερικές οικογενειακές επιχειρήσεις παρατηρείται έλλειψη στρατηγικήςγια τα μελλοντικά βήματά της, και όλες οι ενέργειες εστιάζουν στην τωρινή επιβίωσή της. Συμπληρωματικά, στις οικογενειακές επιχειρήσεις, παρατηρείται πως ο πρεσβύτερος «γνωρίζει τα πάντα» με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν περιθώρια από τους νεότερους για καινοτομίες ή για αλλαγή στρατηγικής και τεχνικών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ