Ηλεκτρονική τιμολόγηση παντού

    Από: Startup Team

Πηγή: www.netweek.gr, γράφει ο Βίλλιαμ  Δράκος

H ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί μια από τις σταθερά ταχύτατα αναπτυσσόμενες υπηρεσίες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ωθούμενη από τις ανάγκες που υπάρχουν για ταχύτερες, απλούστερες και οικονομικότερες τιμολογήσεις.

Τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην ελληνική αγορά κρίνονται σημαντικά τόσο για τις ελληνικές επιχειρήσεις όσο και για το δημόσιο τομέα. Αναφορικά με τον δημόσιο τομέα, η εφαρμογή της μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση της φοροδιαφυγής, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία, ενώ τα οφέλη που φέρνει είναι μεγάλα ακόμα και στην περίπτωση που υιοθετηθεί από μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Οσον αφορά τις ίδιες τις επιχειρήσεις, διάφορες μελέτες του ΣΕΒ και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καταδεικνύουν τη σημαντική μείωση κόστους που επιτυγχάνεται με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, τόσο στον εκδότη όσο και στον αποδέκτη του τιμολογίου. Επιπλέον, επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση χρόνου προετοιμασίας και αποστολής του τιμολογίου (λιγότερο από 1 λεπτό σε σχέση με τα 12 λεπτά της παραδοσιακής τιμολόγησης), γίνεται άμεση παραλαβή του τιμολογίου (δεν χρειάζεται να ταχυδρομηθεί ή να αποσταλθεί με courier), μειώνεται ο χώρος για την αποθήκευση των χάρτινων τιμολογίων και ενισχύεται η οικολογική συνείδηση (μείωση εκπομπών ρύπων CO2, προστασία των δασών).

Πιστοποιημένη ασφάλεια

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται τα τελευταία πέντε χρόνια από ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες απολαμβάνουν τις ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες που παρέχουν οι ελληνικοί πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η ασφάλεια υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης πιστοποιείται από το πρότυπο ISO 27001, το οποίο οι Ελληνες πάροχοι είτε το έχουν αποκτήσει, είτε έχουν ενσωματώσει στις λύσεις τους τις περισσότερες διαδικασίες που προβλέπει αυτό. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση ISO είναι ιδιαίτερα αυστηρή και απαιτητική, γι’ αυτό και ελάχιστες εταιρείες στην Ευρώπη την έχουν λάβει.

Διαβάστε περισσότερα εδώ