Βάση για την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

    Από: Startup Team

Πηγή: edujob.gr

H διεθνής οικονομική κρίση μετά το 2008 και, ειδικότερα, η κρίση δημοσιονομικού χρέους που βιώνει η Ελλάδα έχει οδηγήσει σε παρατεταμένη ύφεση της οικονομίας, αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας, συρρίκνωση της μεσαίας τάξης, μετανάστευση ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλού επιπέδου (braindrain), διάσπαση της κονωνικής συνοχής κ.ά. Το σίγουρο είναι πως η κρίση αυτή έχει επιφέρει τα ακόλουθα:

  • Όλοι οι παίκτες (κράτος, πολίτες, επιχειρήσεις) έχουν αναθεωρήσει τον τρόπο σκέψης και δράσης τους. Η προσαρμοστικότητα αναδεικνύεται σε βασική και αναγκαία συνθήκη για την επιβίωση στην κρίση.

  • Όλοι οι παίκτες (κράτος, πολίτες, επιχειρήσεις) ζουν περισσότερο από ποτέ τα προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται, ήτοι, έχουν γίνει πιο ευαίσθητοι και πιο ευάλωτοι σε κοινωνικά και οικονομικά θέματα.

  • Κανένας παίκτης δεν μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής. Αντίθετα, η συμπληρωματική δράση όλων των παικτών είναι απαραίτητη για την έξοδο από την κρίση.

Με βάση τις παραπάνω συνθήκες, το κλειδί για την αναζωογόνηση της οικονομίας και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής βρίσκεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, ήτοι στην ανάπτυξη που θα προέλθει από υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UN World CommissiononEnvironment and Development – WCED), βιώσιμη ανάπτυξη είναι η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες». Οι υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της ομάδας G20 τόνισαν στην ανακοίνωσή τους της 5ης Σεπτεμβρίου του 2009 την αναγκαιότητα για λήψη μέτρων, ώστε να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη και να οικοδομηθεί ένα ισχυρότερο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο θα δώσει εκ νέου προτεραιότητα στους πολίτες του και θα επανακτήσει την εμπιστοσύνη τους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ