Πρακτική Άσκηση Φοιτητών: Γιατί, Πότε και Πώς να Συμμετάσχω;

    Από: Startup Team

Πηγή: edujob.gr

Πρακτική άσκηση είναι το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου ένας φοιτητής συνεχίζει την εκπαίδευσή του σε πραγματικό χώρο εργασίας, του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, συνήθως σε αντικείμενο συναφές με αυτό των σπουδών του. Ο θεσμός αυτός στοχεύει στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, έτσι ώστε η εκπαίδευση να παρέχει εφαρμοσμένη γνώση. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική ως μέρος των σπουδών στα Τεχνολογικά Ιδρύματα, ενώ για τα Πανεπιστήμια είναι προαιρετική.

Για ποιο λόγο να συμμετάσχω;

Η πρακτική άσκηση είτε λαμβάνει χαρακτήρα προαιρετικό ή υποχρεωτικό, είτε είναι με αμοιβή είτε εθελοντική παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να:

  • αποκτήσουν πολύτιμες εργασιακές εμπειρίες και τεχνογνωσία σε αντικείμενα σχετικά με τις σπουδές τους,

  • ενισχύσουν την επιστημονική τους κατάρτιση με επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα

  • έρθουν σε επαφή με το σύγχρονο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον

  • υποστηριχθούν στην ομαλότερη εκκίνηση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Πότε να συμμετάσχω;

Συνήθως για να συμμετάσχει κανείς θα πρέπει να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τρίμηνη ή εξάμηνη.

Εθελοντική εργασία;

Φορείς κυρίως ιδιωτικού δικαίου και λιγότερο δημοσίου δικαίου, έχουν προβλέψει και έχουν υιοθετήσει συγκεκριμένη διαδικασία για την προσέλκυση εθελοντών. Η εθελοντική εργασία νοείται ως πρακτική άσκηση, έχει πολλαπλά οφέλη και συμβάλλει στην εξοικείωση του φοιτητή με το θεσμό της εθελοντικής προσφοράς.

Διαβάστε περισσότερα εδώ