ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

    Από: Startup Team

Το ένα από τα οκτώ βραβεία τα οποία απονεμήθηκαν σε νέους ερευνητές κατά τη διάρκεια του σημαντικότερου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Οργανικής Χημείας ″18th European Symposium on Organic Chemistry″ κατέκτησε η Δρ Μαρία Ριαλά, μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το συνέδριο διεξήχθη στη Μασσαλία (Γαλλία) την περίοδο 7-12 Ιουλίου 2013. Tα βραβεία απένειμε το επιστημονικό περιοδικό Χημείας ″New Journal of Chemistry″ του εκδοτικού οίκου Royal Society Chemistry Publishing (RSC), χορηγός του συνεδρίου. Μεταξύ 705 αναρτημένων επιστημονικών παρουσιάσεων βραβεύτηκαν οκτώερευνητικές εργασίες.

Η Δρ Ριαλά αποφοίτησε από το Τμήμα Χημείας το 2006. Στη συνέχεια εισήχθη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διδακτορικού επιπέδου του Τμήματος Χημείας και πραγματοποίησε τη Διδακτορική Διατριβή της στο Ερευνητικό Εργαστήριο «Χημείας Φουλερενίων και Υπερμοριακής Χημείας», υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Δρ Νικολάου Χρονάκη. Υποστήριξε τη Διατριβή της τον Ιανουάριο του 2013, ενώ έως και σήμερα εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ίδιο Εργαστήριο. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της Δρ Ριαλά εστιάζονται στο σχεδιασμό και σύνθεση λειτουργικών χειρόμορφων υπερμοριακών δομών βασισμένων στα φουλερένια. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά υψηλού επιπέδου (Organic Letters, Chemical Communications, Journal of Organic Chemistry) ενώ έχει ανακοινώσει τα αποτελέσματα της έρευνας της σε αρκετά διεθνή συνέδρια Χημείας. Η βράβευση των οκτώ ερευνητών έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της RSC.