Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας Ο.Α.Ε.Δ.: Θέμα ημερών η προκήρυξη για τις 30.000 θέσεις

    Από: Startup Team

Πηγή: epixeiro.gr

Εντός ολίγων ημερών αναμένεται η ανακοίνωση της προκήρυξης για τις 30.000 θέσεις αποφοίτων Λυκείου και πτυχιούχων Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. στα πλαίσια του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που υλοποιεί o Ο.Α.Ε.Δ.

Από το σύνολο των 30.000 θέσεων οι μισές περίπου θα καλυφθούν από τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού (Δήμους και Περιφέρειες), ενώ περίπου 1.000 θέσεις θα καλύψουν οι Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδας για θέσεις όπως Διοικητικοί Οικονομικού, Λογιστικού και Γραμματέων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη διαδικασία έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοί τους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς…

Διαβάστε περισσότερα εδώ