Πως παράγονται οι καλές ιδέες

    Από: Startup Team

Πηγή: www.reporter.gr, Πάνος Τσαγκαράκης

Η συνταγή παραγωγής καλών ιδεών, είναι η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων καθώς και ο σωστός χειρισμός τους. Ο κανόνας είναι απλός: επιλέξτε τους ανθρώπους που μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας. Όσο προφανές και αν ακούγεται αυτό, δεν συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις των παραδοσιακών συνεδριάσεων brainstorming, όπου συχνά, οι συμμετέχοντες επιλέγονται με κριτήριο την εξέχουσα θέση που έχουν στο οργανόγραμμα της επιχείρησης, παρά από σεβασμό για τις ειδικές γνώσεις τους.

Για παράδειγμα, μια εταιρία λιανικών πωλήσεων μέσω καταλόγου, συγκάλεσε ένα brainsteering workshop, με στόχο την ανεύρεση λύσεων για την είσπραξη επισφαλών λογαριασμών, που προήλθαν από την άμεση επέκταση του πιστωτικού ορίου ορισμένων πελατών της. Κατά τη διάρκεια του workshop, οι συμμετέχοντες έπρεπε να απαντήσουν στην ερώτηση «Τι άλλαξε στο περιβάλλον λειτουργίας της επιχείρησης, από την τελευταία φορά που σχεδιάσαμε τις διαδικασίες μας;». Ένα από τα στελέχη πρώτης γραμμής παρατήρησε «Λοιπόν, φαίνεται ότι ο θάνατος είναι η νέα πτώχευση». Ορισμένοι, από τους συμμετέχοντες γέλασαν με νόημα, αλλά οι senior managers που παρίσταντο σάστισαν. Συζητώντας όμως περαιτέρω, το θέμα ξεκαθαρίστηκε. Κατά το παρελθόν μερικοί πελάτες, οι οποίοι καθυστερούσαν τις πληρωμές τους, ισχυρίζονταν ψευδώς ότι πτώχευσαν όταν μιλούσαν με κάποιον εισπράκτορα, υπολογίζοντας ότι η επιχείρηση δεν θα έδινε συνέχεια στο θέμα, λόγω των νομικών επιπλοκών που αυτό συνεπάγεται. Αλλά τελευταία, κάποιοι αδίστακτοι πελάτες πήγαν ένα βήμα παραπέρα. Έβαζαν άλλα μέλη της οικογένειά τους να απαντούν στους εισπράκτορες ότι έχουν πεθάνει, τακτική που, όπως είναι ευνόητο, σταματούσε αμέσως κάθε προσπάθεια είσπραξης, αφού οι εκπρόσωποι της επιχείρησης που ασχολούντο με κάθε τέτοια είσπραξη, αισθάνονταν άβολα μετά από αυτή την απάντηση και δεν πίεζαν την οικογένεια του οφειλέτη. Αν και αυτό, δεν ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι υπεύθυνοι είσπραξης των επισφαλών λογαριασμών, ωστόσο η παρουσία των κατάλληλων ανθρώπων στο συγκεκριμένο workshop βοήθησε να βρεθεί τελικά λύση στο πρόβλημα αυτό. Προτάθηκε να συνεχίσουν οι εισπράκτορες να χειρίζονται αυτές τις περιπτώσεις με ευαισθησία, αλλά να ρωτούν με σταθερότητα λεπτομέρειες, στην περίπτωση που υποπτεύονται ότι ο «θάνατος» είναι μια ακόμα δικαιολογία. Στην περίπτωση αυτοί οι ανέντιμοι οφειλέτες θα έκλειναν το τηλέφωνο και οι προσπάθειες είσπραξης θα μπορούσαν να συνεχιστούν.