445 θέσεις εργασίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίδομα €4.285

    Από: Startup Team

Πηγή: www.epidotisimag.gr

Στην έγκριση προγράμματος για την απασχόληση 445 άνεργων γεωτεχνικών, τοπογράφων μηχανικών και οικονομολόγων στον ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», εγκρίθηκε η απασχόληση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 445 ανέργων επιστημόνων Πανεπιστημιακής/Τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε αντικείμενα συναφή με τον αγροτικό χώρο.

Το πρόγραμμα απασχόλησης έχει εξάμηνη διάρκεια και απευθύνεται σε άνεργους γεωτεχνικούς (γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους), τοπογράφους μηχανικούς και οικονομολόγους, οι οποίοι θα προσληφθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Για τη συμμετοχή των ωφελούμενων προβλέπεται επίδομα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, το οποίο διαμορφώνεται στα 4.285, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων για ασφαλιστική κάλυψη και επαγγελματικού κινδύνου για κάθε ωφελούμενο. Οι άνεργοι επιστήμονες που θα τοποθετηθούν σε εξειδικευμένες θέσεις θα πιστοποιηθούν για την εργασιακή εμπειρία που θα αποκτήσουν για ένα εξάμηνο.

Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, οι επιστήμονες θα ασκηθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο των καθεστώτων ενισχύσεων κατ’ εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Διαβάστε περισσότερα εδώ