Διέξοδος στη κρίση η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

    Από: Startup Team

Πηγή: www.euro2day.gr

Τα οφέλη που προσφέρει για τους νέους ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας. Οι ευκαιρίες δραστηριοποίησης. Τα κονδύλια από την Ευρωπαική Ένωση και το ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο για την Ελλάδα. Τι πρέπει να γνωρίζουν πριν ξεκινήσουν.

Για τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα μιας σχετικά νέας μορφής επιχειρηματικότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων μιλά στο SBC ο κ. Γ. Νασιούλας εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και επιστημονικός διευθυντής του ινστιτούτου κοινωνικής οικονομίας.

Η Κοινωνική Επιχείρηση είναι ένας αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του. Επιτρέπει σε μικρές ομάδες ανθρώπων να δημιουργήσουν τη δική τους (συνεταιριστική) εταιρεία απολαμβάνοντας ειδικό φορολογικό καθεστώς και μεγάλη βοήθεια στη χρηματοδότηση των επενδύσεών της.

Από τα κέρδη της Κοινωνικής Επιχείρησης ποσοστό έως 35% διανέμεται στους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας. Παράλληλα τουλάχιστον το 60% των κερδών διατίθεται για τις δραστηριότητες της εταιρίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Όπως αναφέρει ο κ. Νασιούλας ένα μεγάλο κομμάτι των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα αναμένεται να ασχοληθεί με την προσφορά εργολαβιών σε Δήμους και Περιφέρειες.

Ο ίδιος τονίζει ότι η ΕΕ έχει διοχετεύσει κονδύλι της τάξεως των 62 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ