Εnvironmental Awards για 2η χρονιά

    Από: Startup Team

Πηγή: www.environmentalawards.gr

Για 2η χρονιά, τα Εnvironmental Awards αξιολογούν, επιβραβεύουν και αναδεικνύουν βέλτιστες πρακτικές, διαδικασίες ή πρωτοβουλίες για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία από επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα. Διεκδικήστε τη δική σας διάκριση, δηλώνοντας συμμετοχή στις διαφορετικές κατηγορίες των βραβείων.

Κατηγορίες & Βραβεία

Τα βραβεία χωρίζονται σε δύο διακριτούς πυλώνες και στον κάθε ένα από αυτούς υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες βραβείων.

Πυλώνας Α

Βραβεία σε Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς για τις βέλτιστες πρακτικές, διαδικασίες και πρωτοβουλίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.

Πυλώνας Β

Βραβεία σε Δημόσιους Οργανισμούς και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Aναδόχους Έργων ή Συμπράκτες τους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ