Συμμαχία για την ώθηση του τομέα της ενέργειας: Rockstart Accelerator και Future Scope

    Από: Startup Team

Πριν λίγες εβδομάδες ανοικοινώθηκε η Ελευθερία Καρυωτή, του Rockstart Accelerator ως μέλος του advisory board του Future Scope 2013. Δεν ήταν τυχαίο γεγονός ότι συνέπεσε με τολανσάρισμα του νέου προγράμματος acceleration για smart energy startups του πετυχημένου Ολλανδικού Rockstart, το πρώτο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο είδος του.

Ο τομέας της ενέργειας, είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, αλλά και για την παγκόσμια αγορά, ειδικότερα όταν αυτός συνδυάζεται με την χρήση τεχνολογίας. Ενα από τα ενδιαφέρονταπαραδείγματα που ξεκίνησε από την Ελλάδα είναι η Intelen.

Στο Future Scope δώσαμε εξ αρχής ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ενέργειας. Σήμερα, το Rockstart Accelerator Smart Energy και το Future Scope, διαμορφώνουν μια συνεργασίακαι άνοιγμα ευκαιριών, με στόχο την ενδυνάμωση των υποψηφίων νέων επιχειρήσεων του Future Scope που γεφυρώνουν τους τομείς της ενέργειας και της τεχνολογίας, με έμφαση στην τεχνολογίαλογισμικού. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στο Future Scope θα περάσουν αυτόματα στην δεύτερη φάση της διαδικασίας επιλογής του Rockstart Accelerator Smart Energy που περιλαμβάνειαπευθείας online συνέντευξη με την επιτροπή επιλογής. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον Rockstart Smart Energy Accelerator και το Future Scope είναι 31 Οκτωβρίου.