ΠΕΠ του ΕΣΠΑ: Τα αποτελέσματα του προγράμματος μικρομεσαίων επιχειρήσεων

    Από: Startup Team

Πηγή: www.epidotisimag.gr

Εκδόθηκαν σήμερα 30 Οκτωβρίου 2013 τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων στο πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γνωστό ως ΠΕΠ του ΕΣΠΑ.

Με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, εντάσσονται στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ 7.505 έργα συνολικού προϋπολογισμού €929.020.826,04 και δημόσιας δαπάνης (επιδότησης) €456.643.734,23.

Πέραν αυτών των έργων, τα οποία άμεσα εντάσσονται, για πρώτη φορά το Υπουργείο δίνει τη δυνατότητα έμμεσης ένταξης επιπλέον προτάσεων υπό προϋποθέσεις.

Η κίνηση αυτή γίνεται με σκοπό να αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρηματικών σχεδίων που τελικά υλοποιούνται με επιδότηση, και επομένως να ενισχυθεί η απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Το υπουργείο εκτιμά ότι λόγω της οικονομικής κρίσης ενδέχεται ορισμένοι επενδυτές να μην υλοποιήσουν τελικά τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, για το λόγο αυτό προχωρά στην υπερδέσμευση κονδυλίων του ΕΣΠΑ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Οι προτάσεις που θα ενταχθούν έμμεσα θα πρέπει να συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από τη βάση, που είναι το 50, και επιπλέον να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, με τις οποίες το Υπουργείο επιδιώκει να «διαχωρίσει την ήρα από το στάρι»:

  1. υποβολή έως την 28/02/2014 από τον υποψήφιο επενδυτή στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή
  2. υποβολή έως την 28/02/2014 από τον υποψήφιο επενδυτή στον ΕΦΕΠΑΕ αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ίσου τουλάχιστον με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ