Τι πραγματικά προσδοκούμε από τα οικονομικά στελέχη σήμερα;

    Από: Startup Team

Πηγή: blog.alba.edu.gr, του Στέφανου Ζάρκου

Σε ένα σταθερό περιβάλλον (business as usual),η επιλογή των στελεχών για το οικονομικό τμήμα βασιζόταν κυρίως στα τυπικά προσόντα που αποδείκνυαν σχετική εμπειρία και την τεχνική κατάρτιση για συγκεκριμένες λογιστικές, φοροτεχνικές και χρηματοοικονομικές λειτουργίες που χρειάζεται η επιχείρηση- εργοδότης. Η επιτυχία της πρόσληψης εξαρτιόταν από το αν «μας κάνει για την δουλειά που τον θέλουμε» συνδέοντας το άτομο με συγκεκριμένα καθήκοντα που βρίσκονται μέσα στο φάσμα δραστηριοτήτων ενός παραδοσιακού λογιστηρίου ή μίας οικονομικής διεύθυνσης.

Όμως η αβεβαιότητα αυξάνεται στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον και για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν και να οργανώσουν τμήματα οικονομικής διεύθυνσης που δεν θα θυμίζουν σε τίποτα τα παραδοσιακά οικονομικά-λογιστικά  τμήματα που ήταν κρυμμένα σε κάποια γραφεία μακριά από το φως της ημέρας. Το οικονομικό τμήμα στο σύγχρονο περιβάλλον πρέπει να είναι κοντά στα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης, να συνεργάζεται στενά μαζί τους, να αφουγκράζεται τις εξελίξεις και να παρέχει την αναγκαία ευελιξία και αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου.

Ως συνέπεια των παραπάνω εξελίξεων, οι επιχειρήσεις πρέπει να προσελκύσουν στελέχη με διαφορετικά κριτήρια από αυτά που χρησιμοποιούσαν έως σήμερα. Παρόλο που κανείς δεν αμφισβητεί την σπουδαιότητα των τυπικών προσόντων για θέσεις όπου απαιτείται τεχνική κατάρτιση σε υψηλό επίπεδο, οι απαιτήσεις ξεπερνούν το καθαρό τεχνικό μέρος και επεκτείνονται και σε άλλους τομείς που συνθέτουν το προφίλ του στελέχους που χρειάζονται οι επιχειρήσεις σήμερα.

Διάφορες έρευνες* στο εξωτερικό έδειξαν ότι οι εταιρίες αντιμετωπίζουν σημαντική δυσκολία στο να βρουν «ταλέντα» στην χρηματοοικονομική (Finance) παρόλο που ο συγκεκριμένος κλάδος είναι από αυτούς που έχουν τα πιο συστηματικά προγράμματα κατάρτισης με πληθώρα επαγγελματικών πιστοποιήσεων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ