Η χάραξη στρατηγικής επιβίωσης δεν είναι η μόνη λύση…

    Από: Startup Team

Πηγή: www.reporter.gr

Σήμερα, πολλά στελέχη επιχειρήσεων τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με μια χρόνια αβεβαιότητα και ένα περιβάλλον φθίνουσας οικονομίας, συμπεραίνουν ότι η χάραξη μιας στρατηγικής επιβίωσης είναι η μόνη λύση για να ανακάμψουν.

Πιστεύουν ότι αφού σταθεροποιήσουν την απόδοση των επιχειρήσεων τους σ’ αυτό το δυσμενές περιβάλλον, τότε θα έχουν τη δυνατότητα, να χαράξουν εκ νέου, πλάνα ανάπτυξης και ανακατάληψης της αγοράς και του μεριδίου που ενδεχομένως απώλεσαν. Ωστόσο, έρχεται από τα παλιά, η εμπειρία της General Dynamics, η οποία σε περίοδο παρόμοιας κρίσης, επέδειξε τη δυνατότητα μιας άλλης, πιο φιλόδοξης προσέγγισης. Μιας προσέγγισης που επικεντρώνει την προσπάθεια ανάκαμψης σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία  προσφέρουν πιο κατάλληλο πεδίο για μεγαλύτερο και δυναμικότερο market leadership.