Ο ρόλος των ατομικών διαφορών στην αναζήτηση εργασίας για επιλογή προσωπικού.

    Από: Startup Team

Πηγή: www.hrpro.gr, γράφει η Χριστίνα  Βασιλοπούλου

Η αναζήτηση εργασίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και καθοριστικής σημασίας στάδιο στη ζωή ενός ανθρώπου. Ωστόσο, η οικονομική ύφεση και οι συνθήκες πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας στη χώρα μας έχουν καταστήσει αρκετά δύσκολη τη διαδικασία αναζήτησης για όλες τις ηλικίες και σχεδόν σε όλους τους κλάδους απασχόλησης.

Η αναζήτηση εργασίας και τα αποτελέσματά της επηρεάζονται από ένα πλήθος παραγόντων, οι οποίοι διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: στα δημογραφικά στοιχεία ενός ατόμου, στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, καθώς και σε παράγοντες κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς. Δεδομένου ότι είναι δύσκολο για ένα άτομο να αλλάξει τις συνθήκες και το περιβάλλον στο οποίο ζει, η ανάπτυξη των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του, που θεωρείται ότι επιδρούν θετικά στην αναζήτηση εργασίας, κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική.

Σε έρευνα1, στην οποία συμμετείχαν άτομα που αναζητούσαν εργασία τους τελευταίους μήνες, παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία συνθέτουν ένα καλύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο δύναται να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα η διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Αξίζει να τονιστεί ότι η υιοθέτηση των κατάλληλων συμπεριφορών οδηγούν ταχύτερα και αποδοτικότερα στα επιθυμητά αποτελέσματα της αναζήτησης εργασίας, όπως για παράδειγμα σε συνεντεύξεις με πιθανούς εργοδότες, στην εύρεση της επιθυμητής εργασίας και στην ψυχική ευεξία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ