Το get mobile project στοχεύει στην υποστήριξη της κινητικότητας γυναικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

    Από: Startup Team

Το Get mobile (http://getmobileproject.eu/) είναι ένα καινοτόμο πρότζεκτ στο οποίο συμμετέχουν 6 χώρες (Ελλάδα, Ισλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο) και έχει ως στόχο να παρέχει εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό υλικό σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά σε μικρές επιχειρήσεις, και σε γυναίκες που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα, ειδικά σε άνεργες ή σε υποαπασχολούμενες του κλάδου Business & Sciences (BS) προκειμένου να ενθαρρύνει τις δύο αυτές ομάδες στόχους να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας.

Ποιοι είναι λοιπόν οι στόχοι αυτού του πρότζεκτ;

Πρώτα απ’όλα, το get mobile στοχεύει στην προώθηση της κινητικότητας γυναικών που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα στους κλάδους Business & Sciences (BS) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποσκοπεί επίσης στην προώθηση της αξίας της γυναικείας κινητικότητας καθώς οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στους παραπάνω κλάδους (BS) στην Ευρώπη. Επίσης, στοχεύει στο να γίνουν οι εταιρείες περισσότερο συμμετοχικές και να προσλαμβάνουν γυναίκες σε τομείς στους οποίους αυτές δεν εκπροσωπούνται επαρκώς, ή γυναίκες που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, να προετοιμάζουν τις εταιρείες και τις γυναίκες αποφοίτους/άνεργες καλύτερα για την εμπειρία της πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και να προωθήσουν ευκαιρίες κινητικότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για γυναίκες που έχουν μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εισέλθουν σε νέες αγορές.

Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες του get mobile;

Για την επίτευξη των στόχων του, το get mobile θα αναπτύξει κύκλους προετοιμασίας για πρακτική άσκηση προκειμένου να παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη πριν από την πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Αυτοί οι κύκλοι προετοιμασίας θα στοχεύουν σε άνεργες γυναίκες αποφοίτους. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένας επιχειρηματικός οδηγός για τις μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις με κατευθυντήριες γραμμές για καλές πρακτικές όσον αφορά την απασχόληση μιας εκπαιδευόμενης στο εξωτερικό. Θα διοργανωθούν επίσης εργαστήρια και ομάδες που θα στοχεύουν και στις 2 ομάδες στόχους (άνεργες γυναίκες και αποφοίτους) ώστε τα αποτελέσματα του πρότζεκτ να αναπτυχθούν σε στενή συνεργασία με τις ομάδες στόχους.

Ποια είναι τα επιθυμητά αποτελέσματα του get mobile;

Οι γυναίκες απόφοιτοι μη εργαζόμενες/υποαπασχολούμενες θα ενθαρρυνθούν ώστε να κινητοποιηθούν στο εξωτερικό προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και προσόντα που θα τις καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστικές στη διεθνή αγορά. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μάθουν πώς μπορούν να δημιουργήσουν ένα θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον προς τις εκπαιδευόμενες και οι μικρές επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες θα ενθαρρυνθούν ώστε να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να προσλάβουν μια εκπαιδευόμενη από την Ευρώπη.

Μη χάνεις χρόνο! Κάνε εγγραφή στην πλατφόρμα Get connected!

Η πλατφόρμα Get Connected στοχεύει στο να φέρει σε επαφή γυναίκες αποφοίτους που προέρχονται από τις χώρες που συμμετέχουν στο Get Mobile και είναι άνεργες ή δεν αξιοποιούν τα προσόντα τους στο έπακρο στους κλάδους Business & Sciences (BS) και μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις χώρες που συμμετέχουν στο Get Mobile και επιθυμούν να προσλάβουν εκπαιδευόμενες στους παραπάνω κλάδους.

Εάν είστε γυναίκα απόφοιτος στους κλάδους που αναφέραμε και αναζητάτε εργασία στο εξωτερικό μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην πλατφόρμα (http://getmobileproject.eu/getconnectedzoneform/) ή να δηλώσετε συμμετοχή ως μικρομεσαία επιχείρηση που επιθυμεί να προσλάβει κάποια εκπαιδευόμενη.

Αλίκη Αναγνώστη

Μεταφράστρια, συνιδρύτρια της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μετάφρασης yourtranslator.gr

Μέλος ΕΣΥΝΕ Αθηνών