5ο Συνέδριο Infocom Cy

    Από: Startup Team

Η Κύπρος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας της, μπαίνοντας σε βαθιά οικονομική κρίση, μετά την πλήρη ανατροπή των δεδομένων με άξονα το τραπεζικό σύστημα. Είναι όμως δεδομένο ότι η Κυπριακή οικονομία αν και απώλεσε την -ως και πρόσφατα εξασφαλισμένη- σταθερότητα της, νομοτελειακά θα μπει σε μια διαδικασία επανασύστασης και ανοικοδόμησης της με κύριο άξονα την επαναδιαμόρφωση των προτεραιοτήτων, από την τραπεζική κατεύθυνση στην παραγωγική ανάπτυξη.

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σήμερα -περισσότερο ίσως από ποτέ- μπορούν να αποτελέσουν τον ιδανικό πολλαπλασιαστή στην προσπάθεια για την επάνοδο της οικονομίας της χώρας σε τροχιά ανάκαμψης.

Υποδομές: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα data

Οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές, αποτελούν τη φυσική υπόσταση της έννοιας των τηλεπικοινωνιών, αλλά και τις λεωφόρους δεδομένων που συνδέουν μεταξύ τους τις υποδομές Πληροφορικής, δημιουργώντας την έννοια του cloud.

Οι αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, επιβεβαιώνουν συνεχώς το νόμο του Moore, ενώ ταυτόχρονα εξωθούν τους παρόχους σε όλο και πιο πιεστικά επενδυτικά πλάνα, αναζητώντας την βέλτιστη συνταγή του Return of Investment. Στο στίβο αυτό, διάφορες τεχνολογίες διαγκωνίζονται, αλλά και αλληλοσυμπληρώνονται, ώστε τα επιχειρηματικά πλάνα να παράγουν θετικό πρόσημο.

Οι προσκεκλημένοι αυτής της ενότητας, θα αναλύσουν τις τεχνικές και επιχειρηματικές παραμέτρους, καθώς και το εύρος επιλογών μέσα από τις οποίες διαμορφώνονται οι τηλεπικοινωνιακές προτάσεις και τα προϊόντα πρόσβασης, προς τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

In cloud we trust

Οι τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, δίνουν πλέον σημαντικά εφόδια στις επιχειρήσεις, ώστε να μετατρέψουν σημαντικό μέρος του CapEx σε OpEx, απελευθερώνοντας πολύτιμους κεφαλαιακούς πόρους, ενώ ταυτόχρονα τους επιτρέπουν να ισχυροποιήσουν τους δεσμούς με τους πελάτες τους.

Η αλλαγή αυτή δεν αγγίζει μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τους μεγάλους οργανισμούς, από τον τραπεζικό τομέα, ως και τις Κρατικές δομές.

Στη συγκεκριμένη ενότητα, οι πάροχοι υποδομών, τεχνολογίας και αλλά και υπηρεσιών θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για ένα data-centric περιβάλλον, το οποίο διαρκώς διευρύνεται, απαντώντας σε προκλήσεις τόσο αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης του όγκου των πληροφοριών, όσο και στην ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ προσβασιμότητας και ασφάλειας.

Tech innovative & Social: Business unusual

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών απόδοσης μιας επιχείρησης, τόσο εσωτερικά, όσο και στο περιβάλλον της αγοράς.

Η προσέγγιση των πελατών σε προσωπικό επίπεδο με βασικό εργαλείο τα social media και βραχίονα πωλήσεων τις e-business, υπόσχονται να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα και την απόδοση μίας επιχείρησης, διευρύνοντας τους ορίζοντές της.

Οι προσκεκλημένοι αυτής της ενότητας, θα αναπτύξουν τις τοποθετήσεις και τις προτάσεις τους για την εμπλοκή των επιχειρήσεων μέσα στα μονοπάτια και τις λεωφόρους της  κοινωνικής δικτύωσης.

Θα επιχειρήσουν να απαντήσουν αν έχουν τη δυνατότητα οι μικρές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν τους γίγαντες στο πεδίο των e-business, καθώς και πόσο μεγάλη είναι η απόσταση από το «like» στο «want».

Σε κάθε περίπτωση, η σχέση μεταξύ Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής με την εξωστρέφεια είναι ευθέως ανάλογη. Τόσο η υιοθέτηση, όσο και η παραγωγή προϊόντων με πρώτη ύλη τις ΤΠΕ με συνταγή την καινοτομία, παράγει υψηλή προστιθέμενη αξία και το μόνο που χρειάζεται για την αρχική εκκίνηση είναι η εμπιστοσύνη.

CEO Summit

Οι CEO’s των Κυπριακών εταιριών Τηλεπικοινωνιών, καλούνται να διαχειριστούν τις καταιγιστικές μεταβολές της οικονομίας, διατηρώντας ακέραιη την εμπιστοσύνη τόσο των πελατών, όσο και των μετόχων τους.

Το εγχείρημα είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν λάβει κανείς υπόψη του τα επενδυτικά πλάνα που έχουν εκπονηθεί για την αναβάθμιση δικτύων και υπηρεσιών.

Τα διλήμματα αυτά δεν περιορίζονται μόνο στην Κυπριακή τηλεπικοινωνιακή πραγματικότητα αλλά διατυπώνονται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία συζητά αν η χαλάρωση του υπάρχοντος ρυθμιστικού πλαισίου απέναντι στον κύριο πάροχο μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την επανεκκίνηση των επενδύσεων, ή αν οι κοινές υποδομές θα μπορούσαν να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη, επικεντρώνοντας τον ανταγωνισμό στο επίπεδο των υπηρεσιών.