Έρευνα της EUNIC για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

    Από: Startup Team

Ως μέρος του προγράμματος “Τhink Social. Act Business”, η ΕUNIC (Ένωση Μορφωτικών Ινστιτούτων της Ε.Ε) Ελλάδας, σε συνεργασία με την κοινωνική επιχείρηση 180 ΜΟΙΡΕΣ, διεξάγει ενόψει του διημέρου για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, στις 2 & 3 Δεκεμβρίου,που θα λάβει μέρος στην Αθήνα, την παρούσα έρευνα, ώστε να παρουσιαστούν ενδεικτικά στοιχεία για αυτόν τον ανερχόμενο τομέα στην Ελλάδα.

Καλούνται κοινωνικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής να συμμετάσχουν.

Για να συμμετάσχετε στην έρευνα παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο

goo.gl/26dvS3


Το συνέδριο έχει ως στόχο να:

  • Συμβάλει στην ενίσχυση της κατανόησης για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με το έργο των κοινωνικών επιχειρήσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν
  • Συμβάλλει στο διάλογο μεταξύ των αρμόδιων φορέων χάραξης πολιτικής, των κοινωνικών επιχειρηματιών και του ιδιωτικού τομέα
  • Διευκολύνει τις ανταλλαγές και τις αναλύσεις των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Οι συζητήσεις θα βασίζονται στα τρία βασικά θέματα:

  • Στην παροχή υποστηρικτικών δομών: Κοινωνική οικονομία/κοινωνική συνεισφορά & νομικό και θεσμικό πλαίσιο
    Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε πολιτικές που επιτρέπουν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα να παρέχουν αποτελεσματικές και καινοτόμες δημόσιες υπηρεσίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο; Ποια είναι τα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα; Ποιες είναι οι ευκαιρίες μικρο-χρηματοδότησης; Ποια είναι τα ταμεία κοινωνικών επενδύσεων και διαρθρωτικών ταμείων;
  • Στην παροχή αποδείξεων των κοινωνικών επιπτώσεων
    Δεδομένου ότι οι κοινωνικοί επιχειρηματίες δεν μετρούν απλώς την επιτυχία από την άποψη των κερδών και ζημιών, οι κοινωνικοί επιχειρηματίες πρέπει να είναι σε θέση να μετρήσουν αποτελεσματικά το κοινωνικό ή το περιβαλλοντικό αντίκτυπο του έργου τους.
  • Στην κοινωνική έρευνα για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη ικανοτήτων εντός των πανεπιστημίων