Συζητάμε με τον Henri Malosse για την λιτότητα, την ανεργία των νέων, και τα υφιστάμενα προγράμματα βοήθειας

    Από: Startup Team

Στο Found.ation την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στις 9 το πρωί ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Henri Malosse

Τον συνεργατικό χώρο Found.ation θα επισκεφθεί ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Henri Malosse την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στις 9 το πρωί, για να συζητήσει με νέους και να δώσει τις δικές του απαντήσεις στα βασικότερα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, όπως η συνεχιζόμενη λιτότητα, η ανεργία των νέων, τα υφιστάμενα προγράμματα βοήθειας και αυτά που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν. Παράλληλα θα συζητηθεί, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, η πραγματικότητα που βιώνει ο μέσος πολίτης, απόρροια των αποφάσεων που προέρχονται από τις Βρυξέλλες. Ο Henri Malosse, θα επαναλάβει τη φράση του: «Πρέπει να δώσουμε λόγους στους νέους να πιστέψουν ξανά στην Ευρώπη!» στη βάση και στην προϋπόθεση ότι «η Ευρώπη χρειάζεται ανθρώπους με όραμα, αλλά κυρίως ανθρώπους που να θέλουν και να μπορούν να το πραγματοποιήσουν». θα αναφερθεί σε συγκεκριμένα προγράμματα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε συνεργασία με τους δήμους (αυτεπιστασία και κοινωνική εργασία) και στα προγράμματα στήριξης της απασχόλησης υφισταμένων θέσεων σε επιχειρήσεις, θέμα που συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Πληροφορίες εγγραφής στην σελίδα: www.startup.gr/events?id=482


Ο Ηenri Malosse, όντας μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη από το 1995, εξελέγη πρόεδρος της Ομάδας των Εργοδοτών το 2006 και είναι ο συγγραφέας σε περισσότερες από πενήντα εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας κριτικής ανάλυσης της οδηγίας Bolkestein. Έχει συμμετάσχει ενεργά στις πολιτικές της ΕΕ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και υπήρξε ο εμπνευστής της δημιουργίας των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης. Επιπλέον συμμετείχε στη θεμελίωση Αντιπροσωπείας των γαλλικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύοντας στην αξία οικοδόμησης μιας ισχυρής γέφυρας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της κοινωνίας των πολιτών, καθιέρωσε τη European Association of SMEs στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο ρόλος και η δράση του προκύπτει από την ισχυρή του πεποίθηση, ότι η Ευρώπη έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στη γαλούχηση μιας αίσθησης της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη.