Η γυναίκα επιχειρηματίας

    Από: Startup Team

Πηγή: inspiringcareer.gr

Η έρευνα με τίτλο «Η γυναίκα επιχειρηματίας ευθέως» διεξήχθη το διάστημα μεταξύ 2 Νοεμβρίου 2012 και 9 Ιανουαρίου 2013 από την εταιρεία Συμβούλων «Μίλητος» Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Υπηρεσίες» (www.militos.org), την εταιρεία ερευνών Focus Bari ΣΕΔΕΑ και της ESOMAR, European Society for Opinion and Marketing Research), καθώς και την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση// Κοιν. Σ.ΕΠ Knowl (www.knowl.gr). Η έρευνα υποστηρίχτηκε επίσης από το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαικού Δικτύου Μεντόρων για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα//Business Mentors (www.businessmentors.gr)

Η εμβέλεια της έρευνας ήταν πανελλαδική και το δείγμα που συμμετείχε ανέρχεται στις 300 γυναίκες. Συγκεκριμένα, η έρευνα απευθυνόταν αποκλειστικά σε γυναίκες επιχειρηματίες στην Ελλάδα με σκοπό να καταγραφούν οι αντιλήψεις, πρακτικές και αναπαραστάσεις για την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή ως επιχειρηματίες.

Οι ερωτήσεις είχαν στόχο τόσο τη συλλογή στοιχείων που προσφέρονται σε ποσοτικές αναλύσεις και απεικονήσεις του χώρου της γυναικείας επιχειρηματικότητας, όσο και την άντληση ποιωτικών στοιχείων που βοήθησαν στη συγρότηση μιας όσο το δυνατόν πιο σαφούς εικόνας της καθημερινής επαγγελματικής, κοινωνικής και ατομικής πραγματικότητας, όπως τη βιώνουν και τη στοχάζονται οι γυναίκες επιχειρηματίες στην Ελλάδα.

Τι διαπιστώθηκε;

Οι γυναίκες επιχειρηματίες στην Ελλάδα:

 • Είναι πολύ ικανοποιημένες με την απόφασή τους να ξεκινήσουν τη δική τους (82%)
 • Θα έπαιρναν την ίδια απόφαση εαν γυρνούσαν πίσω στο χρόνο (82%)
 • Ξεκίνησαν μόνες την επιχείρησή τους (60%)
 • Οι περισσότερες, σε ηλικία 18-34 ετών (72%)
 • Έχουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης//ανώτατη εκπαίδευση (77%)
 • Διατηρούν τις επιχειρήσεις τους για περισσότερο από 3 έτη
 • Εργάζονται σκληρά//περισσότερες από 10 ώρες ημερισίως (73%)

Ανταμείβονται γιατί:

 • Νοιώθουν επιτυχημένες και υπερήφανες (90%)
 • Απολαμβάνουν το σεβασμό της οικογένειας και του φιλικού τους κύκλου (90%)
 • Αντλούν δύναμη από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα (94%)

ΌΜΩΣ!

 • Ενώ υποστηρίζονται από την οικογένεια νοιώθουν κάποιες φορές ενοχές για το λίγο χρόνο που αφιερώνουν σε αυτή (63%)
 • Έχουν άγχος για την οικονομική κατάσταση στη χώρα (98%)
 • Διαπιστώνουν έλλειψη πολιτικών υποστήριξης για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα (80%)
 • Δηλώνουν ότι η Ελληνική κοινωνία δε τις αποδέχεται όσο θα έπρεπε (69%)
 • Καταθέτουν ότι οι γυναίκες ως επιχειρηματίες μπορούν, αλλά πολύ συχνά δεν τολμούν (88%)

Διαβάστε περισσότερα εδώ