Πώς θα αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των εταιρειών

    Από: Startup Team

Πηγή: fortunegreece.com, των Γκάρι Χάμελ και Πόλι Λαμπάρε

Οι περισσότερες επιχειρήσεις λειτουργούν με πρακτικές της βιομηχανικής εποχής που είχαν σχεδιαστεί με στόχο τη μεγιστοποίηση της τυποποίησης και την ιεραρχική οργάνωση. Αυτό πρέπει να αλλάξει.

Για να δημιουργήσει κανείς μια επιχείρηση που μπορεί να σταθεί στον 21ο αιώνα, θα πρέπει να σκεφτεί ένα τρόπο για την ανταμοιβή της συνεισφοράς των υπαλλήλων, των πελατών, των προμηθευτών και των άλλων συναλλασσόμενων.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να εστιάζουν και στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των ατόμων -σχεδιάζοντας περιβάλλοντα όπου εμπνέουν τους ανθρώπους να συνεισφέρουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους- και στην συγκέντρωση των δυνατοτήτων τους – κάνοντας χρήση όλων των τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης για τη στρατολόγηση και οργάνωση του ταλέντου των ατόμων με στόχο την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τους.

Δυστυχώς οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν τη δυνατότητα της αναδιάρθρωσης για να αξιοποιήσουν αυτούς τους πόρους. Αυτό συμβαίνει επειδή η πλειοψηφία των επιχειρήσεων συνεχίζουν να λειτουργούν με πρακτικές της βιομηχανικής εποχής που είχαν σχεδιαστεί με στόχο τη μεγιστοποίηση της τυποποίησης και την ιεραρχική οργάνωση. Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι αιχμάλωτες δύο ανθεκτικών και ολέθριων δομικών μοντέλων: της πυραμίδας και της αλυσίδας της αξίας.

Τα καλά νέα: τα παλιά παραδείγματα ήδη καταρρέουν. Με την άνοδο των νέων τεχνολογιών (ψηφιακών, κινητών, κλπ) και τις αξίες που αυτά εκπροσωπούν (όπως η διαφάνεια, η συνεργασία, η αξιοκρατία, ο αυτοπροσδιορισμός, η κοινότητα, κλπ), οι ιεραρχικές δομές από πάνω προς τα κάτω παραμερίζονται και στη θέση τους εμφανίζονται περισσότερο συνεργατικές και κοινωνικές προσεγγίσεις.

Οι υπάλληλοι ζωντανεύουν με την ανοιχτή επικοινωνία, την αυτονομία, τη συμμετοχή και την ευελιξία. Η παγκόσμια παραγωγός τσιμέντου και κατασκευαστική εταιρεία CEMEX δημιούργησε μια παγκόσμια πλατφόρμα συνεργασίας που ονομάζεται Swift για χρήση από τους 40.000 υπαλλήλους της με στόχο τη χάραξη της πορείας της εταιρείας. Μέσα σε λίγα χρόνια το Swift δημιούργησε εκατοντάδες ενεργές κοινότητες με τη δύναμη να λαμβάνουν αποφάσεις για το μέλλον της επιχείρησης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ