Η διαδρομή από τους Θετικούς Οργανισμούς στις Θετικές Οικογένειες

    Από: Startup Team

Πηγή: blog.alba.edu.gr

Τα τελευταία χρόνια η εκπαίδευση, η ανάπτυξη και η εξειδίκευση ανθούν: Φιλόδοξα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων, προγράμματα ηγεσίας, συνεδρίες coaching, πτυχία και μεταπτυχιακά στη διοίκηση, στη διαχείριση και την επιχειρηματική αριστεία, συμβάλλουν όλα στην επάνδρωση των επιχειρήσεων με άξια στελέχη και στην ενίσχυση των ανθρώπων με δεξιότητες που βελτιώνουν τη ζωή και την εργασία τους.  Οι προσπάθειες έχουν επιτύχει. Έχουμε όλοι συμβάλλει αποτελεσματικά στο να δημιουργήσουμε  – και να γίνουμε – επιτυχημένα στελέχη:  Δουλεύουμε με οργανωτικότητα,  με ομαδικότητα, με δημιουργικότητα, με συναισθηματική νοημοσύνη.

Μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε το άγχος μας,  να ορίζουμε σωστά το χρόνο μας,  να αντιμετωπίζουμε την αλλαγή με θετικότητα και υπομονή.

Συχνά όμως, μόλις επιστρέψουμε στο σπίτι, αφήνουμε το άγχος να ξεσπάσει, το χρόνο να ξεφύγει, την ομαδικότητα να χαθεί, τη θετικότητα να ξεχαστεί, τη δημιουργικότητα να εξαφανιστεί. Και στερούμε από τους εαυτούς μας και την οικογένειά μας, όλες τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις αρετές που με τόσο κόπο αναπτύξαμε στη δουλειά μας και στην επαγγελματική πορεία μας.

Ίσως τώρα, μεσούσης της κρίσης και της κατήφειας, να είναι ο κατάλληλος καιρός να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις επιτυχίες μας, στην δική μας οικογένεια. Το Positive Parenting, είναι μία σχετικά νέα έννοια, που αφορά την υιοθέτηση της θετικότητας στον τρόπο που οι γονείς διαπλάθουν τα παιδιά τους, με σκοπό να τα εξοπλίσουν με αυτογνωσία,  αυτοπεποίθηση και ανθεκτικότητα και να τα βοηθήσουν να ανθίσουν.

Διαβάστε περισσότερα εδώ