Πόσο υγιές είναι το εργασιακό σας περιβάλλον;

    Από: Startup Team

Πηγή: edujob.gr/arthrografia

Κατά καιρούς διεξάγονται διάφορες έρευνες, που σκοπό έχουν να μετρήσουν την επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων και να αξιολογήσουν έτσι τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται, καταρτίζοντας με αυτό τον τρόπο λίστες με τα καλύτερα «εργασιακά περιβάλλοντα». Οι παράγοντες που μπορεί να ληφθούν υπ’ όψη σε μία τέτοια αξιολόγηση είναι οι οικονομικές απολαβές, το σύστημα αξιολόγησης και αμοιβών, οι δυνατότητες εκπαίδευσης μέσα στον οργανισμό, αλλά και η συνεργατικότητα, η σχέση με τους ανώτερους, κοκ. Από όλους αυτούς τους παράγοντες, φαίνεται ότι οι πιο σημαντικές για τους εργαζόμενους δεν είναι οι υλικοί, αλλά οι ψυχολογικοί. Συγκεκριμένα, μια σειρά ερευνών (πηγή: Toxic Coworkers, Cavaiola A., Lavender N.) έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι πιέζονται περισσότερο από τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους σε ψυχολογικό επίπεδο, και λιγότερο από το φόρτο εργασίας ή τις συνθήκες που επικρατούν στο εργασιακό περιβάλλον. Όταν για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι συνεργάζονται με ανθρώπους που οι ίδιοι συμπαθούν και νιώθουν άνετα μαζί τους, αξιολογούν την εργασιακή τους ικανοποίηση υψηλότερα ακόμα κι αν έχουν περισσότερο όγκο δουλειάς, σε σχέση με εκείνους που πρέπει να συνεργαστούν με ανθρώπους που δεν συμπαθούν τόσο.

Για να μπορέσουμε να καταλήξουμε πόσο ικανοποιημένοι είμαστε από το εργασιακό μας περιβάλλον και προκειμένου να το αξιολογήσουμε σαν υγιές και λειτουργικό, οι απαντήσεις μας στις παρακάτω ερωτήσεις θα μας βοηθήσουν:

  1. Γνωρίζω τι περιμένουν από εμένα στη δουλειά;

  2. Έχω τα κατάλληλα υλικά και τον αντίστοιχο εξοπλισμό για να κάνω σωστά τη δουλειά μου;

  3. Έχω τη δυνατότητα να ασχοληθώ με τις δουλειές εκείνες που είμαι καλύτερος/η;

  4. Έχω δεχτεί θετικό σχόλιο το τελευταίο διάστημα επειδή τα πήγα καλά με το αντικείμενο που ασχολήθηκα;

  5. Ο προϊστάμενος μου ή οποιοσδήποτε άλλος ανώτερος μου νοιάζεται για μένα σε προσωπικό επίπεδο;

  6. Υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος στη δουλειά που με ενθαρρύνει να εξελιχθώ;

  7. Η γνώμη μου μετράει στη δουλειά;

  8. Το αντικείμενο που έχω αναλάβει με κάνει να αισθάνομαι ότι η δουλειά μου είναι σημαντική;

Διαβάστε περισσότερα εδώ