Φοιτητές ιατρικής του ΑΠΘ εμπλουτίζουν το περιεχόμενο της Wikipedia

    Από: Startup Team

Πηγή: imerisia.gr

Φοιτητές του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ εμπλουτίζουν τη Wikipedia (Βικιπαίδεια) και μέχρι στιγμής περισσότερα από 70 άρθρα τους έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή τη παγκόσμια βάση δεδομένων. Η Wikipedia είναι ένα παγκόσμιο, πολύγλωσσο,συλλογικό εγκυκλοπαιδικό εγχείρημα που έχει συσταθεί στο Διαδίκτυο με στόχο να παρέχει ελεύθερα επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο, με αντικειμενικά και επαληθεύσιμα στοιχεία, τα οποία ο καθένας μπορεί να τροποποιήσει και να βελτιώσει.

Στο πλαίσιο του μαθήματος Ιατρικής Εκπαίδευσης, που διδάσκονται οι φοιτητές Ιατρικής του ΑΠΘ εφαρμόζεται μια καινοτόμος μέθοδος διδασκαλίας μέσω της οποίας μαθαίνουν να αναλύουν και να εμπλουτίζουν τη Wikipedia. Επίσης, στο πλαίσιο της εργασίας των φοιτητών γίνεται μετάφραση ιατρικών λημμάτων στα ελληνικά τα οποία στη συνέχεια ενσωματώνονται στην ελληνική ιατρική ορολογία. Οι φοιτητές σχηματίζουν ομάδες δύο-τριών ατόμων για να δουλέψουν στο ίδιο λήμμα, με αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα των μεταφρασμένων λημμάτων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ