Τα επαγγέλματα με μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας

    Από: Startup Team

Πηγή: inspiringcareer.gr

Λίστα με 87 επαγγέλματα που προβλέπεται ότι θα έχουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας την επόμενη επταετία (ως το 2020) έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΕΒ, παρουσιάζοντας το “Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες” που δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Ο μηχανισμός που παρουσιάστηκε συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τις διαφαινόμενες τεχνολογικές, οικονομικές, ρυθμιστικές εξελίξεις και τάσεις σε επιλεγμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας, σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και αναλύει τις επιπτώσεις τους στα επαγγέλματα, από πλευράς απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Τα συμπεράσματα επαληθεύονται από ομάδες Εμπειρογνωμόνων και Στελεχών Επιχειρήσεων και ακολουθεί διαβούλευση πριν οριστικοποιηθούν.

Σε αυτή τη φάση, ο μηχανισμός λειτουργεί σε 8 Επιχειρηματικούς Τομείς, που θεωρείται ότι παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία και είναι οι: Τρόφιμα, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ενέργεια, Δομικά Προϊόντα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Μέταλλο, Υγεία.

Τα επαγγέλματα που συνδέονται με την ανάπτυξη των κλάδων αυτών είναι:

Τομέας της Ενέργειας

 1. Ενεργειακός Μελετητής
 2. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 3. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
 4. Τεχνικός Αυτοματισμών
 5. Τεχνικός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
 6. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Αυτοματισμών
 7. Σύμβουλος Ενεργειακών Επενδύσεων
 8. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος
 9. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
 10. Εξειδικευμένο Στέλεχος στο Βιοκλιματικό Σχεδιασμό & Κτιριακές Εφαρμογές
 11. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Συστήματα – Δίκτυα Aερίων
 12. Τεχνικός Αιολικών Συστημάτων

Τομέας των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 1. Ειδικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας [Mobile Applications Developer]
 2. Ειδικός Ανάπτυξης Λογισμικού ή Προγραμματιστής [Software Engineer (Developer)]
 3. Αναλυτής Συστημάτων/ Σχεδιαστής Δικτύων [Systems Analyst/ Network Planner]
 4. Αναλυτής Επιχειρησιακών Αναγκών και Διαδικασιών [Business Analyst]
 5. Υπεύθυνος Διαδικτύου [Digital Media Specialist and/or Web Master]
 6. Μηχανικός Δικτύων [Network Engineer]
 7. Σχεδιαστής Ενοποιημένων Συστημάτων [Enterprise and Systems Architect]
 8. Υπεύθυνος Τεχνικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Δικτύων [Development and Network Engineering Management]
 9. Υπεύθυνος Ποιότητας Πληροφοριακών Συστημάτων/ Δικτύων [Quality Assurance Manager]
 10. Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων/ Δικτύων [ICT Security Manager]
 11. Μηχανικός Υλικού [Hardware Engineer]
 12. Ειδικός Εφαρμογής Eλέγχων στην Aνάπτυξη Λογισμικού και στην Eγκατάσταση Υλικού [Test Specialist]
 13. Υπεύθυνος Σχεδιασμού Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών [Product and/or Services Manager]
 14. Υπεύθυνος Έργων ΤΠΕ [ICΤ Project Manager]
 15. Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων και Κέντρων Δεδομένων [Database & Data Center Administrator]
 16. Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος/ Λειτουργίας Δικτύου [Business Information/Network Manager]

Τομέας των Τροφίμων

 1. Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
 2. Υπεύθυνος Μarketing Τροφίμων
 3. Επιστημονικός Σύμβουλος Εταιρειών Τροφίμων
 4. Επιστήμονας R&D
 5. Στέλεχος Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας
 6. Υπεύθυνος Νομοθεσίας και Επικοινωνίας
 7. Υπεύθυνος Προμηθειών Α’ Υλών
 8. Εξειδικευμένο Στέλεχος Παραγωγής Τροφίμων
 9. Μηχανικός Υποδομών & Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα εδώ