Ένα πρόγραμμα για την επιτυχία & ανάπτυξη κάθε Startup (και όχι μόνο)!

    Από: Startup Team

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει συνήθως κάθε νέος επιχειρηματίας είναι η έλλειψη εμπειρίας στην επιλογή της σωστής απόφασης στα καθημερινά επιχειρηματικά θέματα και διλήμματα που θα συναντήσει με την έναρξη της δραστηριότητάς του. Ακόμα, πριν από αυτό ο σωστός προγραμματισμός -που σαφώς γίνεται με την συγγραφή του Business Plan- χρειάζεται και την ορθή του υλοποίηση μεθοδικά και αποτελεσματικά. Όλα αυτά μερικές φορές φαντάζουν βουνό και γίνονται αρκετά λάθη μέχρι να αποκτηθεί η σχετική εμπειρία για την αποφυγή τους.

Έτσι, δημιουργήθηκε το καινοτόμο πρόγραμμα Business Round σε τέσσερις άξονες που απευθύνεται σε κάθε επιχειρηματία -νέο ή παλαιό- και στοχεύει στην υποστήριξη του, εκπαίδευση του και προπόνηση (coaching) του σε επιχειρηματικό και μάρκετινγκ επίπεδο. Ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας γίνεται συνοδοιπόρος του επιχειρηματία σε κάθε του απόφαση ή προγραμματισμό, υποστηρίζοντας τον σε κάθε του βήμα. Ο σκοπός του προγράμματος Business Round είναι να βοηθηθεί ο επιχειρηματίας και να εκπαιδευτεί σ’ όλα τα δύσκολα αυτά ζητήματα (που δεν βρίσκονται στα βιβλία αλλά αποκτούνται με την εμπειρία) με απώτερο στόχο να μην χρειάζεται την υποστήριξη κάποιου Συμβούλου. Έτσι, μαζί με τ’ άλλα η βάση του προγράμματος είναι και η συμμετοχή του σε μηνιαίες επιχειρηματικές εκπαιδεύσεις. Το πρόγραμμα Business Round, ολοκληρώνεται με τον προαιρετικό άξονα Business & Personal Coaching όπου η μέθοδος αυτή θα βοηθήσει τον επαγγελματία να θέσει στόχους και βρει τον τρόπο να τους υλοποιήσει.

Αναλυτικότερα οι τέσσερις άξονες του προγράμματος είναι:

1. Επιχειρηματική Υποστήριξη

Αφορά στις εσωτερικές λειτουργίες που βοηθούν τον επιχειρηματία να αντιµετωπίσει σωστά τη χρηµατοοικονοµική ροή, να διαχειριστεί το προσωπικό του, να αναπτύξει τις διαδικασίες που συντελούν θετικά στις εµπειρίες των πελατών του και να οριοθετήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Κι όλα αυτά με εξατομικευμένη προσέγγιση.

2. Υποστήριξη Μάρκετινγκ

Δημιουργία και υλοποίηση του πλάνου μάρκετινγκ της επιχείρησης με στόχο τη διεύρυνση του πελατολογίου και τη διατήρηση/αύξηση του τζίρου µέσα από µια στρατηγική µε συγκεκριµένο προϋπολογισµό στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της.

3. Εκπαίδευση

Σκοπός του προγράμματος Business Round είναι ο Επιχειρηµατίας, µε την ολοκλήρωσή του, να είναι σε θέση από µόνος του να υποστηρίξει σωστά την επιχείρησή του σε θέµατα Μάρκετινγκ & Επιχειρηµατικότητας. Έτσι, στο πρόγραμμα περιλαµβάνονται µηνιαία εργαστήρια εκπαίδευσης στους δύο αυτούς τοµείς, των οποίων η παρακολούθηση είναι σηµαντική.

4. Business & Personal Coaching

Ένα πρόγραμμα για την επιτυχία & ανάπτυξη κάθε Startup (και όχι μόνο)!

Αφορά τη µέθοδο για να τεθούν και να υλοποιηθούν µετρήσιµοι στόχοι στη ζωή κάθε επιχειρηματία. Ουσιαστικά, µε την τεχνική αυτή ο επιχειρηματίας μπορεί να φτάσει εκεί που θέλει αξιοποιώντας τις εσωτερικές του ικανότητες και δυνατότητες. Έτσι, θα ισχυροποιήσει την προσωπικότητα και την αυτοπεποίθησή του, ώστε να κατακτήσει τους στόχους του.

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα Business Round εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες

Ένα πρόγραμμα για την επιτυχία & ανάπτυξη κάθε Startup (και όχι μόνο)!

Δείτε το βιογραφικό του Συμβούλου Μάρκετινγκ Θέμη Σαρανταένα εδώ.


Δείτε τις υπόλοιπες υπηρεσίες παρέχει ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας για επιχειρήσεις και επιχειρηματίες.