Συνέδριο: “Δημιουργικές Πόλεις- Συνδυάζοντας την Καινοτομία με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη”

    Από: Startup Team

Τις βασικές κατευθύνσεις και τους άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Έργο Αθήνα” του Δήμου Αθηναίων, το οποίο στηρίζεται στο τρίπτυχο “Κοινωνία-Οικονομία-Καινοτομία”, παρουσίασε ο Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων και Πρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) κ. Γιώργος Μπρούλιας, κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου “Δημιουργικές Πόλεις- Συνδυάζοντας την Καινοτομία με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη” που διοργανώθηκε στις 21 & 22 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της έκθεσης Polis στη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας στην Ενότητα “Οι Έξυπνες Πόλεις χρειάζονται Έξυπνες Ιδέες” ο κ. Μπρούλιας υπογράμμισε την καθοριστική σημασία που έχουν πλέον για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και της χάραξης πολιτικών των πόλεων, παράγοντες όπως η βιωσιμότητα, η υιοθέτηση έξυπνων λύσεων σε ευρύ πλέγμα δράσεων και θεμάτων διαχείρισης της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών καθώς και η κοινωνική διάσταση της επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Μπρούλιας στάθηκε ιδιαίτερα στο πρωτοποριακό πρόγραμμα “Επιχειρώ Κοινωνικά” που αφορά στην ανάπτυξη και υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και που αποσκοπεί στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης της οικονομίας με την κοινωνία.

Όπως τόνισε, στόχος είναι να στηριχθούν τουλάχιστον 50 νέες ιδέες στην Αθήνα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια και να δούμε 30 νέες καινοτόμες, βιώσιμες κοινωνικές επιχειρήσεις να πατούν γερά στα πόδια τους και να αναδειχθούν σαν παραδείγματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΤΑ αναφέρθηκε επίσης σε δράσεις που προβλέπονται στους άξονες και στις δράσεις του Προγράμματος “Έργο Αθήνα” (www.ergoathina.gr) και που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών, (αναπλάσεις πλατειών, “πράσινες στέγες”, φωτισμός, αναπλάσεις-αποκαταστάσεις παλαιών κτιρίων, υπογειοποίηση κάδων ανακύκλησης απορριμμάτων κοκ) καθώς και στις βασικές κατευθύνσεις του Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου Αθηναίων για την τουριστική ανάπτυξη και την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στην Αθήνα, που επίσης υλοποιεί η ΕΑΤΑ.