Ποια είναι τα πανεπιστήμια που οδηγούν στην επαγγελματική επιτυχία;

    Από: Startup Team

Πηγή: edujob.gr

Η επιλογή ενός πανεπιστημίου προκύπτει από εξέταση διαφόρων, ιδιαίτερα σημαντικών παραγόντων, όπως αν υπάρχει το κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών, αν μπορούν να καλυφθούν τα έξοδα κτλ. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνεται και η φήμη του πανεπιστημίου. Κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα έχει δημιουργήσει τη δική του φήμη βάσει του επιπέδου σπουδών που προσφέρει και, κυρίως, από την ευκολία των πτυχιούχων του να βρουν εργασία.

Από την άποψη αυτή, παρουσιάζει αρκετά ενδιαφέρον ο κατάλογος με τα καλύτερα πανεπιστήμια, από την άποψη της επιτυχίας των πτυχιούχων τους στην αγορά εργασίας αλλά και στη συνέχιση των σπουδών (πηγή: The Telegraph):

Πανεπιστήμιο του Stirling.

Το 94% των πτυχιούχων του εργάζεται ή ακολουθεί περαιτέρω σπουδές μέσα σε 6 μήνες από την αποφοίτηση.

Πανεπιστήμιο του York.

Ένα από τα κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια, το York έχει και αυτό να επιδείξει το ποσοστό του 94% ως προς την εργασιακή επιτυχία των αποφοίτων του.

Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church.

Αν και απέκτησε την πλήρη ιδιότητα του πανεπιστημίου το 2005, το Canterbury Christ Church έχει να επιδείξει το ποσοστό της τάξης του 94,1% των αποφοίτων του που βρίσκουν δουλειά.

Πανεπιστήμιο του Bristol.

Το πανεπιστήμιο του Bristol, που πλέον περιλαμβάνει 25 τμήματα, έχει καταφέρει να φτάσει στο 94,3% ως προς την εύρεση εργασίας των αποφοίτων του.

Πανεπιστήμιο West of England, Bristol.

Εδώ, το ποσοστό αποφοίτων που είτε έχουν βρει δουλειά είτε συνεχίζει περαιτέρω σπουδές φτάνει το 94,4%.

Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Οι οποιεσδήποτε συστάσεις, εδώ, περιττεύουν. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο του Cambridge βρίσκεται στη μέση της λίστας, αν και το ποσοστό που έχει να παρουσιάσει δεν είναι καθόλου ασήμαντο (95%).

Πανεπιστήμιο Cardiff Metropolitan.

Κι εδώ το ποσοστό φτάνει το 95%, αν και το CardiffMetropolitan πρόσφατα διαχωρίστηκε από την οικογένεια των πανεπιστημίων της Ουαλίας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ