Δημιούργησε την προϋπηρεσία σου!

    Από: Startup Team

Πηγή: edujob.gr

σως ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας είναι η έλλειψη προϋπηρεσίας. Το πρόβλημα αυτό γίνεται οξύτερο, εξαιτίας των υψηλών ποσοστών ανεργίας που πλήττουν ιδιαίτερα τους νέους όχι μόνο στην περιφέρεια της Ευρωζώνης –με την Ελλάδα να κατέχει πλέον τα πρωτεία– αλλά και σε ισχυρές οικονομίες, όπως της Μεγάλης Βρετανίας ή της Γαλλίας.

Δικαιολογημένα, λοιπόν, όλο και περισσότεροι νέοι αντιμετωπίζουν με αμηχανία το ερώτημα που συναντούν σε συνεντεύξεις ή αιτήσεις εργασίας και αφορά την προηγούμενη εργασία τους. Για πολλούς αποτελεί παράδοξο και εύλογα αναρωτιούνται: «Πώς μπορώ να αποκτήσω εμπειρία αν συνεχώς απορρίπτομαι εξαιτίας της έλλειψης προϋπηρεσίας;»

Υπάρχουν δύο καλοί τρόποι για να μην αντιμετωπίσει ξανά ένας νέος την ίδια αμηχανία.

Ο πρώτος είναι η πρακτική άσκηση.

Σήμερα όλο και περισσότερες εταιρίες και οργανισμοί προσφέρουν τέτοιους είδους θέσεις, οι οποίες δίνουν σε κάποιον τη δυνατότητα να εφαρμόσει τις γνώσεις που έχει λάβει κατά την ακαδημαϊκή του εκπαίδευση, αλλά και να τις εξελίξει και να εξελιχθεί ο ίδιος. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς μέσα από την καθημερινή τριβή με το αντικείμενο και την επαγγελματική συνεργασία με ευρύτερες ομάδες, καλλιεργούνται νέες τεχνικές όσο και διαπροσωπικές δεξιότητες. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό επιπλέον κέρδος της πρακτικής άσκησης είναι ο κύκλος των επαφών που μπορεί κανείς να δημιουργήσει, καθώς είναι πιθανό να του φανούν χρήσιμες στη μετέπειτα αναζήτηση εργασίας. Άλλωστε η δημιουργία δικτύου (networking) στις περισσότερες έρευνες θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην εύρεση εργασίας. Επιπλέον, οι ίδιες οι επιχειρήσεις προβλέπουν την ύπαρξη ενός σχήματος εκπαίδευσης που απευθύνεται σε όσους θελήσουν να συνεχίσουν. Με άλλα λόγια, η πρακτική άσκηση αποτελεί μια πολύ καλή δεξαμενή στην οποία η εταιρία επενδύει και από την οποία επιλέγει μελλοντικά της στελέχη.

Χρειάζεται, ωστόσο, να είναι κανείς προσεκτικός κατά την αναζήτηση μιας θέσης πρακτικής άσκησης. Ίσως το σημαντικότερο είναι να σιγουρευτεί πως το project που θα του ανατεθεί έχει σαφή περιγραφή και καθορισμένος στόχους. Επιπλέον θα πρέπει η εταιρεία/οργανισμός να αναθέσει σε κάποιο πιο έμπειρο στέλεχος την επίβλεψη του project αυτού, διαφορετικά ο υποψήφιος μπορεί απλά να χάσει πολύτιμο χρόνο και η περίοδος της άσκησης να αποδειχθεί περίοδος διακοπών στα γραφεία μιας εταιρίας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η πρακτική άσκηση δεν συνοδεύεται από κάποια αμοιβή, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που δίνεται ένα μικρό ποσό για βασικά έξοδα διαβίωσης. Ωστόσο αυτός που την ασκεί αντιμετωπίζεται ως επαγγελματίας από τις εταιρίες/οργανισμούς και γι’ αυτό θα πρέπει να συμπεριφέρεται ανάλογα. Ξεκινώντας από την τήρηση του ωραρίου και τη σχέση με τους συναδέλφους του μέχρι την εκτέλεση κάποιας εργασίας θα πρέπει να έχει κατά νου πως αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρίας/οργανισμού και να προσπαθεί να αποδώσει όσο το δυνατόν καλύτερα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ