Η λογική του Inbound Marketing

    Από: Startup Team

Πηγή: epixeiro.gr

Από το 2006, το Inbound Marketing έχει θέσει, και συνεχίζει να θέτει, γερές βάσεις, για τη δημιουργία τεχνικών marketing που δε θα δημιουργούν πλέον αμυντικούς μηχανισμούς στους καταναλωτές αλλά τους οδηγούν μέσα από κατάλληλους τρόπους στα αγαθά και τις υπηρεσίες που επιθυμούν και στο τέλος θα επιλέξουν.

Τα οφέλη από την εφαρμογή του Inbound Marketing αφορούν τόσο τους καταναλωτές όσο και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Για τους καταναλωτές το όφελος βρίσκεται καθαρά στην ποιότητα και την ποσότητα των πληροφοριών που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τι καλύτερο, δεδομένου ότι ένας καταναλωτής δέχεται χιλιάδες μηνύματα μέσα στην ημέρα, τα μηνύματα αυτά να μην του είναι άχρηστα, αλλά να αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες, κατάλληλα να καλύψουν τις ανάγκες του.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το κέρδος έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορούν να απευθύνονται πλέον αποκλειστικά και μόνο σε καταναλωτές που θα δείξουν ενδιαφέρον στο αγαθό που προσφέρουν. Στην προκειμένη περίπτωση το κέρδος έχει να κάνει όχι με χρηματικό μόνο, αλλά και το κόστος του χρόνου που απαιτείται στην προσέλκυση των πελατών.

Η λογική στην οποία στηρίζεται το Inbound Marketing είναι η ακόλουθη:

Μία επιχείρηση πρέπει να ξεκινάει πάντα με βασικό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών που έχουν οι πελάτες που αποτελούν το κοινό – στόχο της επιχείρησης. Αυτούς δηλαδή στους οποίους η επιχείρηση μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω στην καθημερινότητά τους, μέσα από αυτά που προσφέρει.

Στη συνέχεια, η επικοινωνία και η τοποθέτηση της επιχείρησης πρέπει να έχει ως στόχο την προσέγγιση αυτών των πελατών και μόνο. Η δε προσέγγιση αυτή πρέπει να ενημερώνει, να βοηθάει και να δίνει στους καταναλωτές να καταλάβουν από μόνοι τους για ποιους λόγους η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι η κατάλληλη για τους ίδιους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ