Δώστε κίνητρα στους νεοπροσληφθέντες με μια αύξηση

    Από: Startup Team

της Αν Φίσερ

Με τις αποδοχές ακόμα να υποφέρουν από τις επιπτώσεις της ύφεσης και το μέσο μισθό να αυξάνεται κατά 3% ανά έτος στις ΗΠΑ, η στρατηγική αμοιβών συζητείται πολύ τελευταία. Για να δοθούν κίνητρα στους υπαλλήλους, μια νέα μελέτη από τρεις ερευνητές του Χάρβαρντ προτείνει να δίδεται αύξηση στους νεοπροσληφθέντες.

«Οι προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι με το να δώσει κάποιος μεγαλύτερη αμοιβή από το αναμενόμενο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας», λέει ο Ντίπακ Μαλχότρα, καθηγητής στο Χάρβαρντ που συμμετείχε στη συγγραφή της μελέτης. Αυτό που συμπέρανε μαζί με τους συναδέλφους του, όμως, ήταν ότι η σύνδεση ανάμεσα στα επιπλέον χρήματα και την επιπλέον προσπάθεια εξαρτάται από το αν θα παρουσιαστούν «σαν δώρο – δηλαδή, σαν κάτι που επέλεξε να κάνει ο εργοδότης ως ένδειξη καλής θέλησης δίχως να απαιτεί επιπλέον δεσμεύσεις».

!command:see:1730!

Ο Μαλχότρα και η ομάδα του μελέτησαν 266 άτομα που είχαν προσληφθεί από την oDesk, ένα παγκόσμιο δίκτυο ελεύθερων επαγγελματιών, για μια εργασία εισαγωγής δεδομένων για τέσσερις ώρες. Όλοι οι νεοπροσληφθέντες προέρχονταν από αναπτυσσόμενες χώρες και τα ωρομίσθια των 3-4 δολαρίων που ελάμβαναν για την εργασία αυτή ήταν πολύ υψηλότερα από τα ωρομίσθια στις προηγούμενες δουλειές τους.

Οι μελετητές χώρισαν τους εργαζόμενους σε τρεις ομάδες. Στους συμμετέχοντες της πρώτης ομάδας ειπώθηκε ότι θα ελάμβαναν τρία δολάρια την ώρα. Στους συμμετέχοντες στη δεύτερη δόθηκαν αρχικά τρία δολάρια την ώρα αλλά, πριν ξεκινήσει η εργασία, υπήρξε μια έκπληξη: ο προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε, τους είπαν, και πλέον θα ελάμβαναν τέσσερα δολάρια την ώρα. Στους συμμετέχοντες στην τρίτη ομάδα δόθηκαν εξαρχής τέσσερα δολάρια δίχως αύξηση.

Παρότι η δεύτερη και η τρίτη ομάδα λάμβαναν το ίδιο ωρομίσθιο, η δεύτερη ομάδα εργάστηκε περισσότερο και ήταν πιο αποδοτική -περίπου κατά 20%- από τις άλλες δύο ομάδες. Οι εργαζόμενοι στη δεύτερη ομάδα εμφανίστηκαν περισσότερο ξεκούραστοι, διατηρώντας τη συγκέντρωση τους σε όλη τη διάρκεια της εργασίας και έχοντας ιδιαιτέρως καλή απόδοση προς το τέλος των τεσσάρων ωρών. Είναι ενδιαφέρον ότι οι εργαζόμενοι με εμπειρία στην ομάδα με την καλύτερη απόδοση ήταν οι περισσότερο παραγωγικοί, ίσως επειδή η προηγούμενη εργασιακή τους εμπειρία τους έκανε να εκτιμήσουν περισσότερο τη σπανιότητα μιας απροσδόκητης αύξησης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ