Οι CEO του αύριο: το νέο πρόσωπο του ηγέτη

    Από: Startup Team

Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (αγγλιστί, CEOChief Executive Officer) σε μια μεγάλη εταιρεία ήταν πάντα το όνειρο πολλών φερέλπιδων στελεχών. Αν και πολλές φορές παρομοιάζεται με «ηλεκτρική καρέκλα», η συγκεκριμένη θέση αποτελεί τον απόλυτο στόχο καριέρας στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ανά τον πλανήτη.

Είναι κοινός τόπος ότι για να γίνει κάποιος CEO σε μια εταιρεία, θα πρέπει να διαθέτει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, όπως κριτικό πνεύμα, ηγετικές ικανότητες, γρήγορη και ορθή σκέψη, ομαδικό πνεύμα. Αρκούν όμως, πλέον, αυτά;

Σύμφωνα με ανώτατα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων, οι νέες οικονομικές συνθήκες στον πλανήτη δημιουργούν το νέο προφίλ του διευθύνοντος συμβούλου. Ο σύγχρονος CEO θα πρέπει να έχει υψηλή ικανότητα προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Η έντονη αβεβαιότητα που επικρατεί καθιστά απαραίτητη τη συνεχή εγρήγορση του manager: οι στόχοι που τίθενται θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και να παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση, γεγονός που λίγα χρόνια πριν φάνταζε ίσως υπερβολικό.

!command:see:1612!

Η καλή λειτουργία της ομάδας συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο και μάλιστα με μεγαλύτερη βαρύτητα. Ο νέος CEO έχει στόχο να εμφυσήσει τις ιδέες και την πίστη του στους υφισταμένους του, με τρόπο που θα αναδεικνύει την ομάδα και όχι τον ίδιο. Ταυτόχρονα, πρέπει να καθιστά ξεκάθαρο ότι είναι επικεφαλής και να είναι πάντα σε θέση να αντιμετωπίσει τα εμπόδια που θα εμφανιστούν.

Σημαντική αξία για έναν ηγέτη αναδεικνύεται η ικανότητα και η προθυμία του να μαθαίνει από τις εμπειρίες του και να εφαρμόζει στη συνέχεια τις νέες γνώσεις για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ