Πώς να κάνετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας εύκολα κατανοητά σε έναν πιθανό εργοδότη στην Ευρώπη

    Από: Startup Team

Θα έχετε ίσως ακούσει για το ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα Europass, το οποίο σας παρέχει τη δυνατότητα να συντάξετε ένα βιογραφικό κατανοητό και εύκολα αναγνώσιμο από οποιονδήποτε εργοδότη ανά την Ευρώπη. Γνωρίζετε όμως ότι μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων; Πρόκειται για μια δέσμη τεσσάρων το πολύ εγγράφων που διασφαλίζει ότι όλες οι δεξιότητες και τα προσόντα σας θα είναι εύκολα κατανοητά σε κάθε πιθανό ευρωπαίο εργοδότη.

Το ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων περιλαμβάνει έως και τέσσερα έγγραφα – αλλά, ασφαλώς, θα συμπεριλάβετε ό,τι πιστεύετε ότι μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο στην αναζήτηση εργασίας σας!
Το διαβατήριο γλωσσών είναι ένα έγγραφο που δημιουργείτε ο ίδιος/α, ενώ το έγγραφο κινητικότητας Europass, το συμπλήρωμα πιστοποιητικού και το παράρτημα διπλώματος
χορηγούνται από τον οργανισμό ή το ίδρυμα έκδοσης, ως μια επεξήγηση της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της εμπειρίας σας. Μην ξεχνάτε ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που έχει υπόψη του ένας πιθανός εργοδότης σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα της δικής σας χώρας!

Ευρωπαϊκό διαβατήριο γλωσσών

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εργοδότες που προσλαμβάνουν υποψήφιους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς μπορούν να δουν με σαφήνεια ποιες γλώσσες μιλάτε, σε ποιο επίπεδο και αν έχετε εμπειρίες στο εξωτερικό ή τα πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν αυτή τη γλωσσική γνώση. Όπως και το βιογραφικό σημείωμα Europass, μπορείτε να το συντάξετε εύκολα διαδικτυακά και να το κατεβάσετε ή να το στείλετε απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνσή σας.

Έγγραφο κινητικότητας Εuropass

Πρόκειται για ένα έγγραφο που καταγράφει τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν στη διάρκεια της εμπειρίας σας σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, και συμπληρώνεται από τους δύο αρμόδιους οργανισμούς-εταίρους – ο πρώτος στη χώρα προέλευσης και ο δεύτερος στη χώρα υποδοχής. Μήπως έχετε εργαστεί σε κάποια εταιρεία, έχετε ολοκληρώσει μια ακαδημαϊκή περίοδο Erasmus στο εξωτερικό ως μέρος του προγράμματός σας στο πανεπιστήμιο, ή έχετε προσφέρει εθελοντική εργασία στη διάρκεια του καλοκαιριού; Το μόνο που χρειάζεται είναι να ζητήσετε από τον οργανισμό που σας στέλνει στο εξωτερικό να επικοινωνήσει με το εθνικό κέντρο Europass της χώρας του.

Διαβάστε περισσότερα εδώ