ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ – CLINTON GLOBAL INITIATIVE UNIVERSITY

    Από: Startup Team

Η Γιάννα Αγγελοπούλου μαζί με το Clinton Global Initiative University, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της συμμετοχής Ελλήνων φοιτητών σε ενέργειες κοινωνικής δράσης και αλληλεγγύης, αλλά και επιχειρηματικότητας, στηρίζει για δεύτερη φέτος χρονιά μέχρι 25 συμμετοχές σε πρόγραμμα διεθνούς ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για το 2014. To CGIU 2014 θα πραγματοποιηθεί στο Phoenix της Arizona στις 21-23 Μαρτίου 2014.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι στο τελευταίο έτος σπουδών τους ή σε μεταπτυχιακό επίπεδο (όχι επίπεδο διδακτορικού) σε Ελληνικά ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σε γνωστικά αντικείμενα με συνάφεια προς τους στόχους που περιγράφονται στην συνέχεια και με πλήρη λειτουργική γνώση Αγγλικών (καθώς οι εργασίες του Προγράμματος είναι στα Αγγλικά).

Το πρόγραμμα αφορά φοιτητές που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς:

  • της στροφής προς τον πρωτογενή τομέα και πρότυπες καλλιέργειες ή/και περιβαλλοντικά φιλικές
  • της αντιμετώπισης ζητημάτων δημόσιας υγείας
  • της ανάληψης κοινωνικών δράσεων κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
  • Επιλογή των ενδιαφερομένων θα είναι αν οι προτάσεις τους θα έχουν ή όχι διάσταση επιχειρηματικότητας.

    Σημειώνεται ότι, οι φοιτητές που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα CGIU και στη συνέχεια να υλοποιήσουν στην Ελλάδα το σχέδιο που θα έχουν προτείνει, θα έχουν οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση μέχρι 10.000 €.

    Αναλυτικά, οι πληροφορίες, οι οδηγίες και οι πράξεις συμμετοχής, καθώς και η αίτηση συμμετοχής παρέχονται εδώ.